Flex HRM Plan
- Vaktplanlegging og bemanning

Flex HRM Plan er et moderne, kraftfullt og brukervennlig vaktplanleggingssystem. Du kan enkelt lage arbeidsskjema for dine medarbeidere og planlegge bemanningen for ulike avdelinger eller stillinger. Det er selvsagt også mulig å beregne kostnaden for de ansatte. Flex HRM Plan er en del av Flex HRM – vår komplette løsning for personaladministrasjon. Du kan velge en eller flere deler. Er dette noe for din bedrift? Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Oversiktlig vaktplanlegging

Med Flex vaktplanleggingsmodul får du oversikt over ubemannede arbeidsskift og tilgjengelig personal. Velg hvis du vil vise vaktplan per dag, uke, måned eller i henhold til eget dato utvalg. Vaktplanlegging av personal for arbeid på eks. avdeling, kostnadssted eller prosjekt. Du kan enkelt legge inn selskapets eget konteringsbegrep og legge arbeidsskjema på valgfri kontering. Samtidig som du planlegger personalets skjemaer kan du se aktuelle nøkkeltall som personalkostnad, antall timer, salg, fravær og antall bemannede skift.

Ulike visninger for ulike mål

Kalendervisning, dynamisk visning, månedvisning, ukevisning og dagvisning – i henhold til hva du vil gjøre kan du bruke forskjellige visninger. I Kalendervisning ser du en oversikt over hvordan vaktplanleggingen ser ut for en valgt kontering. I den dynamiske visningen kan du selv velge mellom hvilke datoer du vil se arbeidsskjema for de ansatte. I månedvisningen blir dagene komprimert sammen slik at en hel måned får plass på bredden og du får et fint overblikk over hele måneden uten å behøve å scrolle sidelengs. I ukevisningen blir dagene plassert slik at en hel uke fyller hela bredden på skjermen og du får et godt overblikk over de ansattes arbeidsskjema per uke. I dagvisningen får du en oversikt over alle skift for en spesiell kontering per dag, samt hvilke ansatte som arbeider på respektive skift.

Enkelt å legge arbeidsskjema

Plasser ansatte og flytt arbeidsskift raskt og smidig med dra-og-slipp-teknikk. For å slippe å gjenta planleggingen blir det opprettet et enkelt grunnleggende arbeidsskjema som kan repeteres under et valgfritt antall uker. For bedre brukervennlighet og oversikt kan du dessuten velge mellom forskjellige farger for ulike avdelinger og tjenester.

Automatisk vaktplanlegging

La systemet planlegge vakter for deg! Du kan stille inn hvilke kriterier som skal gjelde for tilsettelse av arbeidsskift, eks. kostnad, kompetanse, ansettelsestid, eller en kombinasjon av disse. Systemet vil gi deg et forslag på vaktplanlegging som du kan gå ut fra, eller du kan gjøre et nytt forsøk med andre parametere. Dette kan repeteres til du er fornøyd og har oppnådd den optimale vaktplanleggingen. Selvsagt tar systemet hensyn til arbeidsmiljøloven og ansattes stillingsandel.

Nøkkeltall

Mulighet for å følge deres nøkkeltall for personalkostnad, antall arbeidstimer, salg m.m. direkte i ditt bemanningssystem. Foruten eksakte verdier vises grafikk som illustrerer hvor effektiv din planlegging er.

Oppfølging av budsjett

Legg inn budsjetterte verdier for timer, kostnad og salg for siden å kunne følge opp og sammenligne med skjemalagt tid i tillegg til utfallet i timelisten. I ulike bransjer er det viktig å følge opp ulike ting. Derfor har vi gjort budsjett og oppfølging såpass fleksibelt at du selv legger inn det begrepet du vil følge opp. Det kan for eksempel være salg, antall oppdrag eller innkommende ordre. Du bestemmer selv. Når du senere ser på utfallet kan du velge om du vil vise informasjonen som søylediagram eller linjediagram, i tillegg til at du kan gruppere verdiene i diagrammet i henhold til dine egne ønsker.

Ønske arbeidsskift

De ansatte kan bruke sin smarttelefon eller nettbrett for å ønske ubesatte arbeidsskift. Det er også mulig å markere allerede besatte arbeidsskift som uønskede. HRM Plan gjør det enklere for de ansatte å påvirke sitt arbeidsskjema.

Tilsett arbeidsskift via sms eller e-post

Via funksjonen "send skiftforespørsel" kan forespørsler sendes via sms eller e-post for å enklere kunne finne tilgjengelig personal til ledige skift. Den ansatte får da svare på e-postmeldingen eller sms-en hvis han/hun aksepterer eller avviser foreslått skift. For å følge opp sendte forespørsler og tilsette ansatte til de aktuelle skiftene kan sjefen gå inn i en tilpasset visning for skiftforespørsler. Det finnes også mulighet for å tilsette e-pass direkte når en forespørsel har blitt akseptert av ansatte i henhold til prinsippet ”først til mølla”.

Kompetanse

For hver kontering (eksempelvis avdeling eller tjeneste) kan du oppgi hvilken kompetanse som kreves. Du kan deretter velge å bare vise de ansatte som innehar den kompetansen når du skal tilsette et arbeidsskift.

Personalkostnader

Selvsagt kan du også kalkulere dine kostnader for medarbeiderne og sammenligne med ditt budsjett. Ekstra kostnader for overtid og ub regnes også med.

Trenger du å integrere systemet ditt med vårt?

Det er mulig å koble Flex HRM sammen med flere ulike før og ettersystemer, eks program for lønn, bokføring og fakturering. I tillegg til disse skreddersydde koblingene har vi også et åpent API som gjør det enkelt å integrere Flex HRM med i prinsippet hvilke som helst annet system.

Les mer

Virker løsningen vår bra?

Vi er faktisk ganske stolte over våre produkter. Kontakt gjerne en av våre medarbeidere for mer informasjon.

Kontakt
KONTAKT

Enkel og oversiktlig vaktplanlegging!

Vi tilpasser oss måten dere jobber på.