Flex HRM Employee

Dine ansatte er bedriftens mest verdifulle resurs og vi har utviklet Flex HRM Employee slik at bedriften kan forvalte, utvikle og ta vare på denne resursen på best mulig måte! Vi kan tilby et fleksibelt HR-system der du kan opprette organisasjonsfelt som er viktige for akkurat din bedrift når det kommer til organisering av opplysninger angående ansatte og deres stilling, lønn og eventuelt andre fordeler. Systemet er helt nettbasert og via din PC, smartphone eller nettbrett har du muligheten til å bruke systemet hvor som helst. Flex HRM Employee er en del av Flex HRM – vår komplette løsning for personaladministrasjon. Du kan velge en del eller flere! Er det noe for din bedrift? Kontakt oss så forteller vi gjerne mer!

Støtte for hele organisasjonen

Ledelsesgruppen, personalsjefen, personalavdelingen, avdelingssjefen, kvalitetssjefen og medarbeiderne – alle har stor nytte av Flex HR.

Onboarding/Offboarding

Nå er endelig Onboarding og Offboarding tilgjengelig i HRM Employee! Onboarding er et begrep for alt som er inkludert i prosessen med å ta i mot en nyansatt. Programmet gir deg støtte fra og med beslutningen om ansettelse er tatt ved hjelp av instruksjon og igangsettelse, til den ansatte har kommet inn i sine nye arbeidsoppgaver.
Offboarding er motsvarende prosess når en ansatt avslutter sin ansettelse.

Lønnsoppgjør

Opprett potter, planlegg og fordel ny lønn, gransk og godkjenn, iverksett. Med tillegget Lønnsoppgjør får du hjelp igjennom hele prosessen.

Organisasjonsskjema

En grafisk presentasjon av personal oppdelt i organisatoriske enheter. Hvilke organisatoriske enheter som bedriften bruker stiller du enkelt inn selv.

Oppdatert CV direkte fra systemet

I bedrifter som tilbyr tjenester der nøkkelpersoners kompetanse og erfaring er viktig er det vanlig at de ansattes CV kontinuerlig blir oppdatert slik at denne informasjonen kan dokumenteres ovenfor potensielle kunder. Det er vanskelig og tidskrevende med manuell oppdatering av CV:n til alle ansatte. Flex HRM ordner dette for deg!

Publikasjoner og medarbeidersamtaler

En enkel håndtering av publikasjoner- og medarbeidersamtaler som innebærer at du samler informasjonen på et sted uten å behøve å arbeide med eksterne dokumentmaler.

De ansatte kan oppdaterer selv

Du kan la de ansatte se og oppdatere opplysninger om seg selv. Autorisasjoner styrer hvilke opplysninger som hver ansatt har tilgang til.

Tilpasset etter din organisasjon

HRM Employee er en fleksibel løsning der du selv kan opprette felt og tabeller som passer akkurat din bedrift. Du har mulighet til å bygge opp personal informasjonen slik som du vil. Det er like fleksibelt som the høres ut til!

Historikk og aktuell informasjon

HRM Employee leverer lett tilgjengelig historikk om de ansatte med mange utvalgsfunksjoner. Du får også et tydelig overblikk over alle ansatte der du enkelt kan sortere på ulike begrep, slik som stilling, ansettelsesform osv.

Organiser personalets dokumenter

Ansettelsesavtaler, CV, karakterer, attester, gjennomførte kurs m.m. Ulike kategorier for dokumenter kan lages for å strukturere informasjonen.

Oversikt

Med HRM Employee får du oversikt over alle ansatte og du kan raskt se hvem som tilhører de forskjellige avdelingene. Du kan enkelt flytte ansatte mellom forskjellige avdelinger med "dra-og-slipp".

Hold orden på kompetansene

En av hovedfunksjonene i Employee er at du registrere de ansattes ulike kompetanser for å holde orden på hvem som kan hva. Når du senere har et nytt prosjekt og trenger noen som kan eks. et spesielt språk eller en spesiell applikasjon så søker du i kompetansregisteret for å finne hvem som har den ønskede kombinasjonen av kompetanser. Du bestemmer selv hvordan du bygger opp ditt kompetanse register og hva som er relevant for din bedrift.

Kartlegging av kompetansegap

Du har tilgang til flere diagram som synligjør ansattes kompetanse og kompetansegap. Når mangel på kompetanse blir identifisert kan du sette opp mål for kompetanseutviklingen slik at oppfølgingen blir enklere.

Planlegg kompetanseutviklingen

Når du ser hvilke kompetanse som mangler kan du også sette opp en plan for kompetanseutviklingen slik at det blir lettere å følge opp og tette igjen kunnskapshull.

Kartlegging av kurser og kompetanser

Du kan legge inn informasjon om planlagte og gjennomførte kurs på hver ansatt. Når et kurs er gjennomført kan du revurdere de ansattes kompetanser og oppdatere dette i ansattregisteret.

Blanketter er lett tilgjenngelig

Du kan enkelt ta ut avtaler angående taushetsplikt, informasjon for henting av personopplysninger, bekreftelse på arbeidsforhold og andre blanketter som den ansatte enten skal undertegne eller som inneholder informasjon om den ansatte. Blankettene kan utformes slik at de helt tilpasses din bedrift.

Påminnelser

Det finnes flere ulike typer av påminnelses funksjoner i Employee. Dette forenkler hverdagen din og forhindrer at du glemmer noe viktig som du som sjef eller HR ansvarlig må holde orden på. Du bestemmer selv hvilke påminnelser som er viktige for din organisasjon. Påminnelsene kan du få opp på din startside, via epost eller som et notat i din smartphone.

Trenger du å integrere ditt system med vårt?

Det er mulig å koble Flex HRM sammen med flere ulike før og ettersystemer, eks program for lønn, bokføring og fakturering. I tillegg til disse skreddersydde koblingene har vi også et åpent API som gjør det enkelt å integrere Flex HRM med i prinsippet hvilke som helst annet system.

Les mer

Virker vår løsning bra?

Ja, vi er faktisk ganske stolte over våre produkter. Kontakt gjerne en av våre selgere for å få mer informasjon.

Kontakt
KONTAKT