Agresso

Agresso eksporterer prosjekt til Flex HRM via vårt API. På denne måten blir prosjektregisteret i Flex HRM oppdatert. Dette er et eksempel på en integrasjon som bruker vårt åpne API.

Vis flere integrasjoner
KONTAKT