PAXml

PAXml er et standardformat for overføring av lønnsgrunnlag fra et førsystem til et lønnsprogram. Utenom selve lønnsgrunnlaget kan tom. Konteringsinformasjon, personopplysninger og arbeidstider overføres.

En av tankene med PAXml er et sendende programmer skal kunne levere sine opplysninger enten som hendelser eller direkte mot de lønnsarter som mottagende lønnsprogram bruker. Overføring av lønnsdata kan med andre ord skje med to ulike metoder som også kan blandes eller sendes med en hendelseskode som forteller lønnsprogrammet hvilken type lønnsgrunnlag det er.

Vis flere integrasjoner
KONTAKT