SAP

Timelister og reiseregninger kan eksporteres til SAP for utbetaling av lønn.

Vis flere integrasjoner

Kompatibelt med


Flex HRM Time

Webbplats

www.sap.com
KONTAKT