Tripletex

Timelister og reiseregninger kan eksporteres til lønnssystemet Tripletex for utbetaling av lønn.

Tripletex tilbyr moderne, modulbaserte løsninger til små og store bedrifter.

Vis flere integrasjoner
KONTAKT