API

API står for Application Program Interface API står for Application Program Interface og er et grensesnitt som spiller en viktig rolle i moderne systemutvikling, da det skaper store muligheter til å knytte sammen systemer og la dem jobbe sammen. Et API gjør det enklere for programmer, applikasjoner og digitale tjenester å kommunisere med hverandre på en strukturert måte. Det kan for eksempel brukes for å hente og oppdatere informasjon mellom ulike mobilapper, nettsider eller dataprogram. Man kan til og med beskrive API-et som byggeklosser som kan kombineres med hverandre og dermed gjøre det mulig å sette sammen en tjeneste uten å kode alt fra grunnen. Et API kan enten være åpent eller lukket. Et åpent API er et API som er tilgjengelig for andre å bruke (noe som ikke nødvendigvis betyr at det deles ut gratis eller uten avtale). Et lukket API fungerer på samme måte som et åpent, men det brukes kun internt i bedriften/organisasjonen eller med et fåtall utvalgte partnere.