Flex HRM Time
- Enkel timeregistrering på nett og mobil

Timeregistrering bør gå raskt og være enkelt! Registrer din arbeidstid, fordel arbeidstiden på forskjellige prosjekter, stemple på terminal, legg inn egenmelding eller annet fravær, søk om ferie, registrer overtid, fleksitid, skift tillegg m.m. Flex HRM Time er et timeregistreringssystem som forenkler og rasjonaliserer arbeidet med bedriftens registrering av arbeidstid, slik at du og dine kolleger kan fokusere på andre arbeidsoppgaver. Flex HRM Time er en del av Flex HRM – vår komplette løsning for personaladministrasjon. Du kan velge en eller flere deler. Er dette noe for din bedrift? Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Les vår brosjyre Jeg ønsker mer informasjon

Registrer tid slik det passer deg

Registrer din arbeidstid via PC, nettbrett eller smarttelefon. Takket være at systemet er helt webbasert kan registreringen gjøres uansett hvor du befinner deg. Du kan registrere på et valgfritt antall konteringer, for eksempel prosjekt og kostnadssted. Du ser alltid aktuelle saldoer som oppdateres i sanntid.

Timeregistrering for hele bedriften

Flex HRM er et moderne, effektivt og fleksibelt verktøy for timeregistrering. Du velger selv hvordan dine ansatte skal rapportere sin arbeidstid. Vil du at programmet skal håndtere overtid, ubekvem arbeidstid og/eller beredskap, bør arbeidstiden registreres nøyaktig ved bruk av eksakt tid. Hvis det ikke er så viktig med eksakte arbeidstider kan du velge at disse personalgruppene bare registrerer timene de faktisk jobber. Et annet alternativ er å bare registrere fravær. Uansett hvordan din bedrift velger å registrere de ansattes arbeidstid vil det alltid være mulig å fordele all arbeidet tid på diverse ulike prosjekter. Faktureringsgrunnlag kan opprettes fra registrert arbeidstid og eksporteres deretter videre til bedriftens økonomisystem. Du kan selvsagt blande de ulike alternativene for registrering av arbeidstid hvis ulike ansettelsesgrupper viser seg å ha ulike behov. Flex HRM er faktisk like fleksibelt som navnet tilsier!

Prosjektrapportering

Et svært utbygd og gjennomtenkt system for redegjørelse og oppfølging av prosjekter (eller valgfri annen kontering). Prosjektbiblioteket er bygd opp i en grenstruktur. Du har mulighet til å oppgi budsjettert tid og eller beløp og eventuelle kontroller som skal inntreffe når en viss tid har passert. Som ansatt ser du selvsagt bare de prosjektene som du er involvert i. Selvsagt er informative og pedagogiske verktøy for oppfølging av statistikk inkludert i Flex HRM.

Stempling

HRM Time kan brukes med valgfri terminal med touchskjerm, for eksempel Timespot 40. Det er også mulig å stemple via applikasjonen HRM Mobile.

Avviksrapportering

Avviksrapportering er et enklere sett å rapportere på. Personalet rapporterer da bare inn fravær og andre avvik.

Fakturering

Registrerte tider kan overføres til fakturering. Et faktureringsgrunnlag med ferdigutregnede beløp blir produsert og kan deretter eksporteres til ditt økonomisystem.

Saldo

En fleksibel håndtering av saldoer. Bedriftens behov bestemmer hvilke saldoer som blir lagt opp, eksempelvis fleksitid, ub-tid, overtid, mer tid, ferie og sykedager. Det er også mulig å fastsette et saldotak og saldogulv og hva som skal skje hvis tak/golv blir overskredet.

Fraværssøknader

En ansatt søker for eksempel om ferie. Da vil ansvarlig sjef motta en melding om at det finnes fravær å attestere og det er da opp til den attestansvarlig å godkjenne eller avslå søknaden. Deretter vil den ansatte motta en e-post når fraværssøknaden er ferdig behandlet. Godkjent fravær blir automatisk lagt inn i timelisten.

Daglig oversikt

I den daglige oversikten har du tilgang til all informasjon du kan tenke deg. Du ser arbeidsskjemaet ditt, registrerte tider og hvordan du har brukt tiden din. Eksempel på dette kan være kundeoppdrag eller salgsmøte.
I dagoversikten ser du alle saldoer du har valgt å inkludere i din timeliste, både på den aktuelle dagen og for hele perioden.

Overtidskontroll

Ha kontroll på overtiden. Sjefen kan enkelt få en oversikt på overtidsbruken per ansatt slik at man kan unngå å beordre for mye overtid.

Attestering

En oversiktlig attesteringsvisning der du som sjef enkelt kan se eventuelle avvikelser og status på samtlige timelister som du har tilgang til å attestere. Selvsagt kan du også attestere via appen, hvis du foretrekker å bruke mobil eller nettbrett.

Tilstedeværelsesoversikt

En tilstedeværelsesoversikt viser aktuell status på de ansatte. Du kan se hvem som har stemplet inn, har pause eller er fraværende. Du kan for eksempel gjøre et utvalg for å se ansatte på en viss avdeling eller en spesifikk ansatt. Det er også mulig å se ytterligere detaljer, slik som den ansattes arbeidsskjematid, planlagt fravær, eller konteringer som personen arbeider på.

Kalender

I kalenderen vises ulike typer fravær i en oversikt per ansatt og dag. Her kan du se fraværsperiode og fraværsårsak for hver ansatt. Dessuten finnes det funksjoner for registrering/forespørsel om fravær i tillegg til attestering av fraværssøknader. Du kan også stille inn kalenderen for visning av de ansattes fødselsdager.
Du kan for eksempel søke etter ansatte eller se samtlige ansatte for å få et totalbilde over fraværet ved ferieavvikling.

Statistikk

Mulighet for å vende, vri og sammenligne forskjellige typer av tall. Du kan enkelt ta frem relevant statistikk, eks. for oppfølging av sykefravær per avdeling.

Kommunikasjon

Automatisk påminnelse om klarmarkering/godkjenning/attestering og ved overvåkning av sykefravær. Det finnes også en meldingsfunksjon for å sende hurtigmelding til medarbeidere.

Trenger du å integrere systemet ditt med vårt?

Det er mulig å koble Flex HRM sammen med flere ulike før og ettersystemer, eks program for lønn, bokføring og fakturering. I tillegg til disse skreddersydde koblingene har vi også et åpent API som gjør det enkelt å integrere Flex HRM med i prinsippet hvilke som helst annet system.

Les mer

Virker løsningen vår bra?

Vi er faktisk ganske stolte over våre produkter. Kontakt gjerne en av våre medarbeidere for mer informasjon.

Kontakt
KONTAKT

Registrer direkte på mobilen!

Enkel og oversiktlig timeregistrering.