Arbeidsskjema

Et arbeidsskjema er et skjema som angir de ansattes ordinære arbeidstider. Et arbeidsskjema er et skjema som angir når de ansattes ordinære arbeidstid begynner, slutter og har pause. Arbeidsskjemaet ligger til grunn for håndtering av sykefravær, beregning av UB, overtidskompensasjoner og andre tillegg/trekk på den ansattes lønn. I et timeregistreringssystem kan du håndtere de ansattes arbeidsskjema og slippe manuelle beregninger av for eksempel overtid, UB og fleksitid.