Bruttolønn

Bruttolønn er lønnen den ansatte får før skatt Bruttolønn er lønnen den ansatte får før skatt er trukket fra. Lønnen etter trukket skatt kalles nettolønn. Bruttolønnen inkluderer i tillegg til arbeidstakers månedslønn også sykepenger, feriepenger og overtidsbetaling, samt eventuelle goder, som lunsjfordel og bilgoder. Reduksjon i bruttolønn i bytte mot ytelser kalles bruttolønnstrekk. Akkumulert bruttolønn er summen av det en ansatt har tjent på et bestemt tidspunkt i løpet av inneværende år.