Dashbord

Dashbord er et begrep som nærmest kan oversettes til instrumentpanel eller kontrollpanel Dashbord er et konsept som nærmest kan oversettes til instrumentpanel eller kontrollpanel og er et digitalt verktøy for visualisering og analyse av data. Dashbordet samler og presenterer informasjon fra flere ulike kilder på ett sted (for eksempel i en nettleser) og gjør den lett tilgjengelig. Til dette brukes ulike typer intuitive grafiske elementer, som kakediagram, søyler, trafikklys og målere. Hensikten er å få et raskt og tydelig øyeblikksbilde av ulike nøkkeltall som er av særlig betydning for virksomheten og å kunne foreta sammenligninger, analysere utviklingen over tid, følge oppsatte mål, få signal om uønskede avvik og muliggjøre avgjørelser basert på data. Dashbord har tradisjonelt vært brukt til finansiell og forretningsrelatert informasjon, men bruken er nå utbredt også innen områder som produksjon, lager og logistikk, salg, markedsføring, kundeservice og HR.