Digital HR

Digital HR er bruk av digitale verktøy innenfor HR-arbeid Digital HR er bruk av digitale verktøy og prosesser som en måte å automatisere, effektivisere og kvalitetssikre administrative oppgaver innen HR-arbeid. Med moderne HRM-systemer kan både papirarbeid og tidkrevende og administrasjonstunge grep elimineres, noe som igjen gjør at HR-avdelingen og ledere kan fokusere mer på verdiskapende oppgaver knyttet til personalet. Fellesområder når man snakker om digital HR er onboarding/offboarding, medarbeidersamtaler, lønnsoppgjør, kompetanseheving, dashbord for personalomsetning, sykefravær og andre HR-nøkkeltall, digital medarbeiderdatabase samt digitale dokumenter og digital signering. Her kan du lese mer om mulighetene med digital HR.