E-signering

istock-1094918638-1

E-signering innebærer at dokumenter signeres elektronisk.

E-signering, eller elektronisk signering innebærer at avtaler, skjemaer, og andre elektroniske dokumenter enkelt kan signeres elektronisk i stedet for på papir. Underskriften skjer på datamaskin, nettbrett med e-legitimasjon (bank-ID) ,eller tilsvarende autoriseringsmetode. Med noen få unntak klassifiseres elektroniske signaturer som juridisk bindende.

Administrative prosesser blir raskere og avtalehåndteringen blir smidigere med en elektronisk signering, i og med at papirhåndtering og postlevering kan utelukkes. Selve signeringen skjer ved at man bruker en av de signeringsmetodene som finnes. Eksempel på metoder er e-legitimasjon, touch-skjerm signatur, eller via SMS. E-signering pleier å tilbys som en nettjeneste, noe som ikke stiller krav til vanskelige integrasjoner.

Her kan du lese mer om hvordan digital signering kan øke sikkerheten og forenkle administrasjonen.