Fleksitid

Fleksitid innebærer at man lar de ansatte variere sine arbeidstider, de kan selv bestemme når arbeidsdagen skal begynne og slutte. Fleksitid innebærer at man lar de ansatte variere sine arbeidstider, de kan selv bestemme når arbeidsdagen skal begynne og slutte. Som ansatt kan du altså variere dine arbeidstider og komme inn litt senere og/eller gå litt tidligere enn hva skjemaet egentlig tilsier, så lenge det skjer mellom tillatte tidsrammer og at det fungerer med hensyn til dine kolleger og arbeidsoppgaver. Modellene for fleksitid kan variere, men er vanligvis basert på at det er klare tidsintervaller, såkalte fleksitidsrammer som bestemmer når du kan starte om morgenen (for eksempel mellom 06.00 og 09.00) og når du kan avslutte for eksempel mellom 15.00 og 18.00) og eventuelt hvilke tidsrammer som gjelder for lunsjpausen din. Det er ingen lovkrav som tvinger arbeidsgivere til å tilby fleksitid. Det er arbeidsgiver som bestemmer om fleksitid skal tilbys og hvilke vilkår som skal gjelde om blant annet fleksitidsrammer, hva som er tillatt pluss/minus saldo og hva som skjer når disse er overskredet.