GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulation GDPR står for General Data Protection Regulation og er en EU-forordning som regulerer behandling av personopplysninger, først og fremst den som utføres av selskaper, organisasjoner, myndigheter og andre offentlige instanser. Loven trådte i kraft 25. mai 2018 og gjelder i hele EU. GDPR inneholder en rekke bestemmelser som tar sikte på å styrke enkeltpersoners rettigheter når det gjelder håndtering, lagring og behandling av personopplysninger. Et grunnleggende prinsipp er at personopplysninger skal behandles på en lovlig, korrekt og transparent måte i forhold til det registrerte individet.