HR

istock-974158762

HR er en forkortelse for human resources.

HR er en forkortelse for human resources og er et paraplybegrep for ulike spørsmål som vedrører personale og forvaltning av personale. Her inngår et bredt spekter av områder, eksempelvis arbeidsrett, rekruttering og introduksjon, lønn, belønninger og fordeler, lederskap og bedriftskultur, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, retningslinjer m.m.