HR-system

Et HR-system er en programvare utformet for å forenkle og effektivisere det personaladministrative arbeidet Et HR-system er en programvare utformet for å forenkle og effektivisere det personaladministrative arbeidet. Det kan bestå av en modul som håndterer en spesifikk funksjon eller en sammensetning av flere moduler/funksjoner, eksempelvis kompetanseutvikling, onboarding, medarbeidersamtale, dashbord for HR-nøkkeltall, database for ansatte, samt dokumenthåndtering.