HRM

HRM står for Human Resources Management HRM står for Human Resources Management. på svensk; personalhåndtering, og er betegnelsen for det området som fokuserer på de menneskelige ressursene i en bedrift eller en organisasjon og hvordan disse forvaltes. Begrepene HR og HRM brukes ofte synonymt. En del mener dog at HRM i større grad er et konsept som innebærer de strategiske delene av personalhåndteringen og som knytter den til bedriftens osv.