HRM-system

Et HRM-system er en programvare som gjør det enklere å effektivisere alt av personaladministrasjon Et HRM-system er en programvare som gjør det enklere å effektivisere alt av personaladministrasjon, samt det strategiske arbeidet med å beholde og utvikle personale. Begrepet HR-system og HRM-system bruker av og til om hverandre, da begge håndterer en stor del av samme type data og prosesser. Mange definerer likevel HRM-systemer som et mer overordnet begrep enn HR-system, der HRM-systemet integrerer støtte for HR-prosesser med støtte for bedriftens lønnshåndtering og i visse tilfeller også rapportering av lønnsgrunnlag (timelister og reiseregninger) i en og samme løsning.