Lønn

Med lønn menes kompensasjon for arbeid som er utført eller planlegges utført Med lønn menes kompensasjon for arbeid som er utført eller planlegges utført. I normale tilfeller utbetales lønn i form av penger, men den kan også bestå av varer eller tjenester. Størrelsen på lønnen fastsettes i avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i henhold til arbeidsavtalen, men den er også regulert av tariffavtaler og lovverk. Lønnen kan også inneholde goder og godtgjørelser, som feriepenger og foreldrepermisjon.