Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale er en regelbundet samtale mellom leder og ansatt Medarbeidersamtale (også kalt utviklingssamtaler) er en fast samtale mellom en leder og en medarbeider. Den har i hovedsak til hensikt å oppsummere året som har gått, samtaler om dagens arbeidssituasjon (arbeidsmiljø, oppgaver, trivsel) og mulige forbedringsområder og å legge en plan for fremtiden. Alt i lys av virksomhetens overordnede mål og hvordan den ansatte kan bidra til virksomheten på best mulig måte.
Samtalen er ofte basert på et standardisert skjema med en rekke forberedte spørsmål som den ansatte fyller ut i forkant av intervjuet. I moderne HR-systemer er det ofte støtte for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen direkte i et digitalt grensesnitt.