Offboarding

Offboarding er prosessen som skjer i forbindelse med at en ansatt forlater organisasjonen Offboarding er prosessen som skjer i forbindelse med at en ansatt forlater organisasjonen og inkluderer aktiviteter som informasjon til kollegaer, retur av utstyr, oppsigelsessamtaler og kunnskapsoverføring/overføring til kollegaer og eventuelle utskiftninger. En godt strukturert offboarding er viktig for en vellykket avslutning og for at den ansatte skal fortsette å være en god ambassadør for bedriften. Mange av de moderne HRM-systemene tilbyr støtte for en strukturert offboardingsprosess ved hjelp av blant annet digitale sjekklister og påminnelser. Her er noen ting du bør huske på når det kommer til offboarding:

  • Detaljer rundt sluttdato, overlevering osv. Noen praktiske spørsmålstegn må rettes ut i forbindelse med offboarding. Hvor lang tid har vedkommende oppsigelsestid, hvordan skal restferien håndteres, når og hvordan skal arbeidsutstyr leveres m.m.
  • Avslutningssamtale hvor du som arbeidsgiver er åpen for å oppmuntre til både positive og negative tilbakemeldinger.
  • Den ansattes opplevelse. Hva den ansatte syntes om sin siste tid i selskapet er selvsagt en viktig del av offboarding. Sjekk for eksempel hvilke møter og opplæringer den ansatte virkelig trenger å delta på og hvilke som ikke er nødvendige.
  • Kunnskapsoverføring. Dette kan i noen tilfeller være komplisert, dersom erstatninger ikke er på plass når personen slutter. Pass på å bruke den siste tiden for å sikre at viktig kunnskap ikke går tapt i bedriften.
  • Siste inntrykk – avskjeden. Her er det viktig å vite hva slags person man skal takke. Ikke alle liker å være i sentrum av et stort møterom og forventes å holde en takketale. Gjør det diskret om nødvendig, men en takk for å vise at du har satt pris på den ansattes tid i bedriften bør være en selvfølge i bedriftens offboarding.

Les også om onboarding, som er prosessen rundt at en medarbeider begynner sin ansettelse i bedriften. En strukturerad offboarding är viktig för ett lyckat avslut.