Onboarding

Med onboarding menes prosessen i forbindelse med at virksomheten får en ny medarbeider Med onboarding menes prosessen i forbindelse med at virksomheten får en ny medarbeider. Dette inkluderer for eksempel presentasjon av virksomheten, dens organisasjon og verdier, introduksjon av kollegaer, opplæring og veiledning av arbeidsoppgaver, utlevering av nøkler, utarbeidelse av brukerkontoer og datautstyr og registrering av den ansattes person- og ansettelsesopplysninger. Flere av de moderne HR-systemene tilbyr verktøy for digital onboarding som via bl.a. digitale sjekklister og påminnelser hjelper de involverte med å effektivisere og kvalitetssikre onboarding-prosessen.