Reiseregning

En reiseregning er en måte å rapportere utgifter og reiser på i tjenesten En reiseregning er en måte å rapportere utgifter og reiser i tjenesten hvor arbeidstaker har krav på diett, eller annen godtgjørelse og fungerer som grunnlag for lønnsutbetaling. Reiseregningen skal blant annet inneholde opplysninger om når reisen ble foretatt, besøkte steder/land, formål og informasjon om eventuell bil brukt på reisen. Dersom arbeidstaker hadde utgifter til f.eks. overnatting og bespisning skal dette også registreres og tilhørende kvitteringer vedlegges reiseregningen. For å håndtere reiseregningen kan det benyttes ferdige reiseregningsmaler (digitale eller i papirform). En enklere måte å gjøre dette på er imidlertid et reiseregningssystem i stedet, som kan brukes på pc, eller mobiltelefon for en mer brukervennlig, tidsbesparende og kvalitetssikret prosess.