Timeliste

istock-1329211272-2000x1351

En timeliste er et verktøy ansatte brukere for å registrere timene de har jobbet.

En timeliste er et verktøy ansatte bruker for å registrere timene de har jobbet, samt eventuelt fravær og andre avvik. Når rapporteringsperioden er over kan leder godkjenne timelisten og timelisten føres over til lønnssystemet. I timelisten kan den ansatte vanligvis også se en summering av saldo for overtid, fleksitid, uttatte og resterende feriedager.