Timeregistreringssystem

istock-1496098113-1

Et timeregistreringssystem er et verktøy der ansatte rapporterer sine arbeidede timer som grunnlag for lønnsutbetaling.

Et timeregistreringssystem er et verktøy der ansatte rapporterer sine arbeidede timer som grunnlag for lønnsutbetaling, bokføring og eventuell viderefakturering. Timer kan eksempelvis registreres på en terminal/stemplingsklokke koblet til systemet, direkte på en pc, eller via en tilhørende app.

Andre vanlige funksjoner i et timeregistreringssystem er:
- fravær/feriesøknad
- funksjon for godkjenning/avslag på ulike nivåer
- prosjektrapportering
- håndtering av arbeidsskjema
- rapporter og statistikk
- oppfølging av overtid, avspasering, fleksitid og feriesaldo