Utlegg

towfiqu-barbhuiya-jpqyfK7GB4w-unsplash

Et utlegg innebærer at du betaler noe på en annens regning. Det skilles mellom egne utlegg og utlegg for ansatte.

Med egne utlegg menes at en ansatt bruker private penger til transport, tjenestereiser eller andre arbeidsrelaterte kostnader. Arbeidstaker får kompensasjon for utlegget etter fremvisning av kvittering eller tilsvarende dokumentasjon. Utlegg for ansatte innebærer at arbeidsgiver betaler for arbeidstakers private utlegg. Denne typen utlegg regnes som en skattepliktig fordel, med mindre den ansatte tilbakebetaler fordelen (inklusive merverdiavgift) til bedriften.