Flex informerer

Forskuddssatser for 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Forskuddssatser for 2024</span>

Hvert år fastsetter Skattedirektoratet satser som legges til grunn for feks. forskuddstrekk (skattetrekk) knyttet til naturalytelser som ytes ovenfor ansatte. Mange av disse satsene har forblitt uendret fra 2023 til 2024. Nedenfor finner du gjeldende satser for året som kommer.

Klikk her for å lese mer om Danmarks satser for 2024. Klikk her for å lese mer om Finlands satser for 2024.

EKOM

Gjelder arbeidsgiverfinansiert fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndsabonnement mv.

  2023 og 2024
Skattepliktig sjablongbeløp kr 4 392 pr. år
Skattefritt beløp for fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester kr 1 000 pr. år

 

Trekkfri bilgodtgjørelse

  2023 og 2024
Uansett kjørelengde kr 3,50 pr. km

Den trekkfrie satsen gjelder også ved bruk av elbil.  

Trekkfri diettgodtgjørelse

  2023 2024
Hotell kr 634 kr 658
Hybel uten kokemulighet og pensjonat/brakke fra 01.01- 31.8: kr 177 fra 01.09: kr 250 kr 400
Hybel med kokemuligheter eller privat kr 98 kr 102

Satsene gjelder både inn- og utland.  

Fri kost og losji

  2023 2024
Fritt opphold - kost og losji kr 138 kr 144
Fri kost - alle måltider kr 98 kr 102
Fri kost - to måltider kr 76 kr 79
Fri kost - ett måltid kr 50 kr 52
Fritt losji - enerom eller delt rom kr 40 kr 42

Fri bil

2024  
Listepris som ny inntil kr 351 700 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 351 700 20 % av listepris
2023  
Listepris som ny inntil kr 338 800 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 338 800 20 % av listepris

 

Skattepliktige overskudd ved utbetaling av statens sats i 2024

  Statens sats Skattefri sats Skattepliktig overskudd
Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil Kr 4,90 pr km Kr 3,50 pr km Kr 1,40 pr km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen Kr 0,10 pr km Kr 0,00 pr km Kr 0,10 pr km

Relaterte innlegg