Pressemelding, Flex programvare

Flex Applications lanserer et nytt verktøy for en trygg og effektiv håndtering av sykefravær

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Flex Applications lanserer et nytt verktøy for en trygg og effektiv håndtering av sykefravær</span>

En tryggere og smidigere prosess når en medarbeider blir syk. Nå lanserer Flex Applications en digital løsning som automatiserer arbeidsgiverens arbeid, og gjør det enklere å etterleve norsk lov.

Den nye støtten for sykefraværsoppfølging er en del av det webbaserte personalsystemet Flex HRM. Den er rettet mot norske bedrifter og nordiske konserner med virksomhet i Norge, hvor det er strengt regulert i loven omkring hvordan og når sykefravær hos medarbeiderne skal følges opp. Veronica Tjomsland, CEO for Flex Applications International:

– Med den nye modulen for sykefraværsoppfølging, har målet vært å gi sjefer og HR-ansvarlige en strukturert og trygg måte å arbeide med sykefravær. Du har all informasjon du behøver på ett og samme sted, og slipper å jobbe i flere ulike systemer eller med manuell oppfølging. Alt skjer automatisk og heldigitalt.

Trygg veiledning gjennom alle steg

Når en medarbeider blir syk, kan det være en krevende jobb å holde oversikten over alle oppgaver og steg som skal utføres, når og av hvem. I det nye verktøyet for sykefraværsoppfølging blir du trygt veiledet hele veien og slipper å bekymre deg for at viktige oppgaver og deadlines skal overses. – Du får et tydelig overblikk over alle aktiviteter, og får automatiske påminnelser til rette tidspunkt, for eksempel når det er på tide å kalle inn til et dialogmøte omkring medarbeideren. Du kan også utarbeide en oppfølgingsplan på en smidig måte direkte i systemet, forklarer Veronica.

Sømløs integrasjon til myndighetene

Håndteringen av sykefraværet går via en direkte integrasjon mellom Flex HRM og Altinn, og sikrer en sømløs prosess. Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og myndigheter i Norge. – Den digitale sykemeldingen kommer automatisk inn i Flex HRM fra NAV/Altinn allerede fra dag en, uten at den ansatte eller arbeidsgiveren behøver å foreta seg noe. Den ansattes timeliste oppdateres automatisk med sykemeldingen, og i tråd med dette aktiveres oppfølgingen av sykefraværet i systemet med alle de oppgavene som skal utføres. Dersom sykemeldingen forlenges eller at det oppstår endringer, synkroniseres dette også automatisk, sier Veronica Tjomsland. Hun legger til: – Du kan konfigurere systemet til å håndtere flere ulike typer fravær, og sørge for at du får påminnelser om oppgaver du må utføre. På den måten får ledere og HR et godt verktøy for å kunne ligge et steg i forkant, og dermed potensielt motvirke lengre perioder med sykefravær.

Kontakt oss om du vil vite mer

Sykefraværsoppfølgingen er en tilleggsmodul til det webbaserte personalsystemet Flex HRM og er utviklet for å støtte norske virksomheters behov. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss dersom du vil vite mer.

Om Flex Applications

Flex Applications er med sin løsning Flex HRM en av få leverandører på markedet som tilbyr et komplett, webbasert personalsystem (tid, reise, lønnsintegrasjoner, HR, bemanning) med alt bedriften behøver i en sømløs flyt - med støtte for de nordiske landene sine regelverk og en nordisk brukersupport. Bedriften ble grunnlagt i 1990 og har per dags dato ca. 115 ansatte i Sverige, Norge og Danmark.

Relaterte innlegg