Derfor bør du velge et fullintegrert HRM-system

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Derfor bør du velge et fullintegrert HRM-system</span>

Ett program for reiseregninger, et annet for lønn, timelister i Excel... Effektivt? Nja. Det finnes mange fordeler med å legge alt av personaladministrasjon i ett og samme system.

Dersom du velger en fullintegrert systemløsning kan mange personaladministrative prosesser forenkles. Både lederens og medarbeiderens arbeid kan effektiviseres, muligheten til dataanalyse kan forbedres og dobbeltarbeid minimeres.

Dette var noen av grunnene til at den store reisearrangøren Apollo gikk for Flex HRM når de byttet HRM-system i 2017. - Det er en enorm forskjell for oss å jobbe på denne måten. Hele håndteringen rundt reiseregninger, timelister og skjema er knyttet sammen i ett og samme system. Det gjør at alt går veldig mye raskere. Dette sier Cathy Anders, teamleder for lønnsadministrasjon.

Det finnes mange fordeler med å ha et fullintegrert system for personaladministrasjonen. Nedenfor ser du de viktigste.

 1. Alle opplysninger om personalet på ett sted.

  Gjennom å ha all informasjon samlet i en og samme database slipper du unødvendig dobbeltarbeid. Dessuten reduseres risikoen for feil når du slipper å gjøre endringer og oppdateringer flere steder. Du slipper også vanskelige tekniske integrasjoner mellom ulike leverandørers system.

 2. En leverandør – ett kontaktpunkt.

  Når du trenger hjelp med timekoder, UB tillegg, eller at du trenger hjelp til å tilpasse en rapport, eller reversere en lønnskjøring kan det være greit å alltid kunne vende seg til samme sted. For en erfaren og kompetent leverandør av HRM-system er det viktigste å holde et høyt nivå på kundeservice.

 3. Fleksibelt og tilpasningsdyktig.

  Mange opplever at de ikke har behov for hele systemløsningen umiddelbart. Hvis leverandøren tilbyr en helhetslnøsing der delene kan brukes hver for seg kan du legge til moduler etter som bedriften vokser og nye behov oppstår.

 4. Helhetsbilde i rapporter og statistikk.

  Å kunne kombinere data fra flere ulike områder er ytterliggere en fordel med å ha all informasjon og personaladministrasjon i ett og samme system. Har systemet dessuten en statistikksentral eller dashbord kan du få en oversikt som ikke er mulig dersom man bruker ulike systemer.

 5. Alt på appen.

  I alle moderne HRM-systemer finnes det en tilhørende app som de ansatte kan bruke for å rapportere direkte på mobilen. Fordelen med en integrert løsning for personaladministrasjonen er at det blir enklere når medarbeidere har tilgang til en app for å registrere timelister og reiseregninger fortløpende. Med Flex HRM kan de i tillegg se saldo på ferie, avspasering, de kan bytte skift med kolleger, samt se hvilke kolleger som er på jobb - Alt på samme sted.

 6. Ett grensesnitt.

  Du trenger aldri å lure på hvor du henter opplysninger om dine medarbeidere. Alt finnes i HRM-systemet. Dessuten jobber du i et helhetlig grensesnitt. Du slipper bryderiet med å være avhengige av flere brukere og passord og du blir fort vant med å navigere i systemet, uansett hvilken informasjon du jobber med. Smidig og brukervennlig.

 7. Kontroll og overblikk.

  Gjennom å ha alt av informasjon som vedrører personaladministrasjonen på ett sted kan du raskt og enkelt få tak i den informasjonen du ønsker. I Flex HRM har vi arbeidet mye med å gjøre startsiden informativ. Du kan tilpasse grensesnittet og vise de panelene som er tilpasset til dine interesser.

Flex HRM er unikt på markedet, ved at vi tilbyr et HRM-system som har en fullstendig og enhetlig støtte for personaladministrasjon. Alt fra bemanning av arbeidsskift, tid- og prosjektrapportering, fraværssøknader, registrering av reiseregninger og utlegg, godkjenning og utbetaling av lønn - Flex HRM takler hele arbeidsflyten.

Relaterte innlegg