Få en oversikt over bedriftens nøkkeltall

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Få en oversikt over bedriftens nøkkeltall</span>

Hvordan henter du ut statistikk og nøkkeltall for å måle temperaturen på bedriften? Vil du som leder enkelt kunne få en oversikt over bedriften med aktuelle tall - hver morgen? Da er dashbordet det perfekte verktøyet for deg. Nedenfor har vi samlet de sju viktigste fordelene med denne funksjonen.

Dashbordet pakker sammen viktig data som vedrører personalet og bedriften, noe som gjør det til et fantastisk hjelpemiddel for ledelsen, HR og andre som trenger et øyeblikksbilde av virksomheten. Hvor høyt er sykefraværet og hvor høyt er sykefraværet i avdeling A sammenlignet med avdeling B? Hva er status på personalomsetning og hvilke mønster ser vi i utviklingen her?

Med sektordiagram, grafer, trafikklys og annen intuitiv grafikk forandrer dashbordet forvirrende tall til en verdifull oversikt - med noen enkle tastetrykk. Lurer du på hva et dashbord kan gjøre for din bedrift? Her har vi satt sammen de sju viktigste fordelene med Flex HRM Dashboard - vårt smarte digitale instrumentpanel som er direkte tilgjengelig i ditt HRM-system.

Syv gode måter å bruke dashbord på for å få frem viktig HR-data

 1. Gjør data/informasjon lettere å forstå 

  Å få tak i data er ikke et problem i de fleste bedrifter - det genereres jo i overflod i alle de ulike system vi daglig benytter oss av. Problemet oppstår oftere i neste steg, når vi skal prøve å tolke og bruke denne informasjonen. Det er her dashbordet kommer til sin rett.

  Den store styrken med dashbord er at den viser data på en måte som er lett å prosessere. På samme måte som instrumentpanel er dashbordet bygd opp av flere ulike grafiske elementer som visualiserer ulike typer informasjon på en bestemt måte. Tall i tabeller og excel-skjema kan gi oss viktig informasjon, men faktum er at hjernen vår har en tendens til å prioritere data som er konkret og forståelig.

  Visste du at det tar dobbelt så lang tid for oss å identifisere den høyeste verdien i en tabell sammenlignet med et diagram? Ved å la et dashbord vise viktige nøkkeltall på en visuell og pedagogisk måte ved hjelp av grafer, linjer, målere og annen grafikk har man bedre oversikt fremstår dashbord som et smartere alternativ, eller hva?

 2. Sparer tid og energi

  Hvor mye tid bruker din bedrift på å hente frem og følge opp statistikk og nøkkeltall? Må lederne sende e-post til HR når de trenger å ta ut en rapport med ferske tall fra sin avdeling? Med dashbordet til Flex HRM automatiserer dere og effektiviserer hele prosessen. Lederne kan selv se relevant statistikk, direkte på dashbordet - uten at det stjeler tid fra HR-avdelingen. Dessuten kan dere alltid være sikre på at dere kan stole på dataen og at siffer aldri blir uaktuelle, ettersom at dashbordet oppdateres i realtid.

 3. Rett informasjon til rett person

  Hvilke nøkkeltall er mest kritiske og interessante for dere? Ettersom vi vet at behovet skiller seg mellom ulike bedrifter - får du med Flex HRM dashbord ikke en ferdig "pakke". Du har muligheten til å sette opp hvor mange dashbord du vil, med fleksible kombinasjoner av paneler og data.  Deretter kobler du bare tilgangen til forskjellig målgrupper - slik at riktig informasjon når riktig person. På den måten får både ledelsen og HR enkelt tilgang til nøyaktig den informasjonen de trenger, verken mer eller mindre. Samtidig kan øvrige ansatte ta del av denne informasjonen som kan være av verdi for dem - det er bare å åpne det i HRM-systemet.

 4. Visualiserer felles mål

  Gjennom dashbordet får dere tilgang til et felles oversiktsbilde og en kompassretning for fremtiden - hvor står vi i dag og hvilke utfordringer har vi? Som en bonus vil bedriften da forhåpentligvis også markere fordeler som et økt engasjement, en sterk "vi-følelse" og mer engasjert personal. En vinn-vinn situasjon for både bedriften og medarbeiderne.

 5. Samler data fra flere kilder i en og samme visning

  Er deres viktige data utspredt i flere ulike verktøy og systemer? Da kan det være vanskelig å få et bra overblikk. Det morsomme med et dashbord som er en integrert del av et HRM-system er at den samler data fra flere ulike steder i systemet, i ett og samme grensesnitt og uten vanskelige overføringer. Vi kan ta sykefravær som et eksempel - en viktig oversikt på hvordan bedriften blir. I Flex HRM Dashbord kan du enkelt hente ut disse tallene, både i nåtid og fortid, samt gjøre sammenligninger mellom ulike avdelinger. All denne informasjonen hentes enkelt fra timelistene i det integrerte timeregistreringssystemet. Skulle dere ha behov for tilgang til eldre informasjon som ikke kan hentes ut direkte, så finnes det mulighet til å importere denne informasjonen til dashbord via fil eller API.

 6. Riktig avgjørelse til riktig tid

  For å ta gode avgjørelse for bedrifter er det ikke godt nok med antagelser, disse bør baseres på fakta. Flex HRM Dashbord hjelper sjefer og ledelsen med å jobbe proaktivt og tidlig identifisere varselstegn - uansett om det gjelder sykefravær, personalomsetning eller andre kritiske nøkkeltall. Dette takket være den visuelle tydeligheten og smarte "trafikklysfunksjonen" med signalfarger, samt annen grafikk som klart og tydelig viser og ting er under kontroll, eller om målerne begynner å lyse rødt - slik at det er mulig å gjøre noe før det er for sent.

 7. Fleksibilitet på flere nivåer

  Opprett et valgfritt antall dashbord som du skreddersyr for ulike roller, kall dem hva du vil, sett sammen ulike paneler, legg til målere, grafer og sektordiagram, gjøre utvalg og sammenligninger både på bedrifts- og avdelingsnivå. Med et dashbord får du en helt annen fleksibilitet enn det som er mulig i fysiske rapporter og eldre systemer. Ettersom at Flex HRM dashbord er en skyløsning er dette heller ikke låst til pc-en på jobb, man har tilgang til dashbordet når som helst og hvor som helst.

Kom i gang med Flex HRM dashbard – en rask guide

For deg som kanskje ikke har brukt dashbord tidligere kan det høres tungvint ut. Faktum er at det er ganske ukomplisert. Fire enkle steg, så er dere i gang.

 1. Skap egne dashbord
  Dere bestemmer selv hvor mange dere vil ha og hva de skal hete

 2. Bestem hvem som skal se hva
  For å begrense tilgangen til ulike dashbord kobler dere de sammen med ulike roller.

 3. Design egne paneler
  Dere kan bruke egne paneler for et antall ansatte, en for personalomsetning og en for sykefravær - alt i samme dashbord.

 4. Velg hvilken grafikk dere vil bruke
  Velg om du vil anvende kakediagram, stolpediagram, målere med grønt/gult/rødt lys - eller en kombinasjon av flere.

Ferdig! Nå er det bare å la deres dashbord levere viktige nøkkeltall - pent, tydelig og alltid oppdatert i realtid.

Relaterte innlegg