Jobb med hele medarbeiderreisen - og få et forsprang i talentjakten

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Jobb med hele medarbeiderreisen - og få et forsprang i talentjakten</span>

Sliter du og kollegene dine med utfordringen med å tiltrekke deg det rette talentet – og få dem til å ønske å bli hos deg? Ta på medarbeiderens briller og møt deres behov og forventninger gjennom hele reisen – fra stillingsannonsen til siste dag på jobben.

Hva menes med medarbeiderreisen?

La oss starte i riktig ende, hva mener vi egentlig når vi snakker om medarbeiderreisen? Kanskje du har kommet over konseptet kundereise fra tid til annen? Flere og flere virksomheter har begynt å kartlegge og evaluere kundereisen for å se seg selv med kundens øyne. Målet er å få en forståelse av hva som driver positive opplevelser i de ulike stadiene av kjøpsprosessen, men (minst like viktig) også hva som skaper lojale kunder på lang sikt. Det samme tankesettet kan brukes for å skape forståelse for de ansattes behov og erfaringer under reisen de gjør med arbeidsgiveren – medarbeiderreisen.

Litt forenklet er medarbeiderreisen et konsept som dekker alt som skjer rundt ansatte før, under og etter ansettelse – fra første kontakt med arbeidsgiver til siste dag på jobb.

De fem fasene

De eksakte konseptene og avgrensningene kan variere litt, men i mange modeller består medarbeiderreisen av følgende fem faser:
- Tiltrekk. Alle aktivitetene har som mål å gjøre potensielle kandidater oppmerksomme på deg og bygge en attraktivt employer branding.
- Rekruttere. Prosessen som starter med beslutningen om å legge til eller erstatte en ressurs og som (forhåpentligvis) ender med at du ansetter den kandidaten som best matcher dine kriterier.
- Introdusere (også kalt preboarding/onboarding). Prosessen som fokuserer på at den ansatte får de verktøyene han trenger for å begynne å levere i sin nye rolle og bli en del av bedriftskulturen og teamet.
- Utvikle og vedlikeholde. Fasen som finner sted når den nyansatte har varmet seg i klærne, det vil si mesteparten av tiden i bedriften. Hva trenger den ansatte for å vokse og utvikle seg sammen med deg på lang sikt?
- Exit (også kalt offboarding). Prosessen rundt at arbeidstakeren forlater deg – uansett om det er på eget eller arbeidsgivers initiativ.

Viktigere enn noensinne å ta kontroll

Kampen om talentene har aldri vært hardere og mange virksomheter sliter med å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne og beholde dem når de først er om bord. Derfor er det viktigere enn noen gang å ta kontroll over medarbeiderreisen og forstå hva som former ansattes og kandidaters opplevelser på hvert trinn. Ved å samle inn tilbakemeldinger og evaluere hver del av reisen, kan bedriften få bedre innsikt i hvilke problemer og sårbarheter som finnes og hvorfor – men også hva som fungerer bra og hva som får ansatte til å trives og vokse.

Mer konkret vil din bedrift kunne dra nytte av fordeler som:
- Økt engasjement og trivsel blant ansatte
– En bedre tilbakemeldingskultur der varselsignaler, gnisninger og forbedringspotensial raskt kan fanges opp
- Redusert personalomsetning
- Økt produktivitet
– Bedre kundeopplevelser og økt lønnsomhet
– En sterkere arbeidsgivermerke

Å lykkes på medarbeiderreisen - 6 tips til ledere og HR

Det er dermed klart at arbeidsgivere har alt å vinne på å ha en helhetlig tilnærming til medarbeiderreisen. Men hvilke strategier og verktøy kan du som leder eller HR-leder bruke for å takle utfordringene fra start til slutt? Bli med! Det er dermed klart at arbeidsgivere har alt å vinne på å ha en helhetlig tilnærming til medarbeiderreisen. Men hvilke strategier og verktøy kan du som leder eller HR-leder bruke for å takle utfordringene fra start til slutt? Bli med!

 1. Fortell hvorfor
  I et marked der kandidatene har flere valg enn noen gang, er det viktig å skille seg ut for å tiltrekke seg det rette talentet. Å tilby god lønn, (riktig valg av) ytelser og trygge ansettelsesforhold er fortsatt viktig – men ikke nok. Dagens jobbsøkere forventer også at du som arbeidsgiver tilbyr et høyere formål og mulighet til å utgjøre en forskjell. Hvorfor går du på jobb hver dag? Hva er din visjon og hva er dine drivkrefter? Med andre ord: Å kommunisere ikke bare hva du gjør, men hvorfor du gjør det er en viktig hjørnestein i arbeidet med å være en attraktiv arbeidsgiver som talent både tiltrekkes av og ønsker å bli hos.

 2. Gi en profesjonell velkomst
  Førsteinntrykket varer! En varm velkomst og en profesjonell introduksjon setter tonen for hele den videre medarbeiderreisen. Visste du for eksempel at en strukturert onboarding øker sannsynligheten for at en ansatt blir i tre år eller mer med 69 prosent? Eller at det kan øke produktiviteten til den nyansatte med så mye som 50 prosent? Viktigheten av å stå klar med kontorplass, datamaskin, brukerkontoer, nøkler og utstyr – og gjerne en liten velkommen-på-jobb-blomst på pulten – er noe vi knapt trenger å bli minnet på. I tillegg til disse praktiske tingene, er det noen flere ting du bør vurdere som arbeidsgiver:

  - Hold kommunikasjonen levende mellom inngått avtale og første arbeidsdag - viktig for å fange opp eventuelle spørsmålstegn og opprettholde den ansattes motivasjon.
  – Sett opp en tidsplan de første dagene slik at den nyansatte vet hva som skal skje. - Informer kollegene (i god tid) om at ny medarbeider er på vei og inviter den nyansatte til ulike sosiale aktiviteter. Sist, men ikke minst, be om tilbakemelding på hvordan den ansatte har opplevd den første tiden og hvordan alt har fungert – slik at du vet hva du gjør bra og hva du kan gjøre bedre neste gang

  Her kan du lese mer om nøklene til en førsteklasses onboarding-prosess.

 3. Tilby flere arenaer for tilbakemelding
  Hvordan har du det? Er det noe annet du trenger for å gjøre en god jobb? Hvordan opplever du arbeidsmengden din? Arbeidsmiljø? Samarbeid med kollegaer? Som leder må du sjekke inn med dine ansatte og sørge for at de har det bra – gang på gang. Som leder er det viktig å innkalle til jevnlige medarbeidersamtaler, oppfølgingssamtaler og målsamtaler, men også tilby anonyme medarbeiderundersøkelser for å sikre at dine ansatte trives og når sitt fulle potensial – gjennom hele medarbeiderreisen. Det hjelper deg også å fange opp signaler om uhelse, arbeidsmiljøproblemer og andre forbedringsområder for å kunne sette inn de riktige tiltakene til rett tid.

 4. Hold styr på ferdighetene – og tilby de rette utviklingsmulighetene
  Å tilby ulike måter å vokse og utvikle seg på er en viktig suksessfaktor – både når det gjelder å tiltrekke seg nye medarbeidere og engasjere og beholde eksisterende medarbeidere. Å ha riktig kompetanse på plass er også avgjørende for å sikre virksomhetens suksess og konkurranseevne i en verden i rask endring. Våre beste tips for vellykket kompetansestyring:

  – Som vi har nevnt tidligere: ha en konstant dialog med dine ansatte. Vær nysgjerrig og finn ut hva de liker best (og minst) med sine nåværende jobboppgaver. Hvilke talenter ønsker de å utvikle? Hvilke utdanningsveier er attraktive? Er det noen nye oppgaver eller roller i organisasjonen som de ønsker å påta seg?
  - Lag en kompetansekartlegging der du dokumenterer hvilke kompetanser hver enkelt ansatt har. Gå deretter gjennom og oppdater kompetanseprofilene jevnlig, for eksempel i forbindelse med dine medarbeidersamtaler.
  - Knytt jobben med kompetansene til virksomhetens overordnede mål og visjoner. Hvilke kompetanser er spesielt kritiske for å sikre fortsatt suksess, og hvordan kan eventuelle sårbarheter lukkes?

  Her finner du flere tips for vellykket kompetanseledelse.

 5. Få mest mulig ut av dataene dine
  Ved å produsere og pakke ulike typer data om de ansatte, for eksempel i et dashbord for nøkkeltall, kan man få konkrete tall på hvordan det står til med for eksempel sykefravær og personalskifte, hvordan det skiller seg mellom ulike avdelinger og hvordan det er. har utviklet seg over tid. Ved deretter å analysere hvorfor det ser ut som det gjør, har du en god sjanse til å kunne ta gode valg nøyaktig når og hvor de trengs. Å jobbe datadrevet er med andre ord en viktig suksessfaktor i alle faser av medarbeiderreisen.

 6. Avslutt på en god måte
  Minst like viktig som et godt førsteinntrykk er et godt sisteinntrykk, det vil si en fin offboarding-prosess når veier skilles. Ved å utnytte den siste tiden og sørge for at det blir en så positiv opplevelse som mulig fra den ansattes perspektiv, øker sannsynligheten for at han blir en god ambassadør som fortsetter å snakke godt om deg som arbeidsgiver.

  Å returnere utstyr og avslutte abonnement er selvsagt viktige punkter, men ikke glem å sette av nok tid til kunnskapsoverføring til potensielle erstattere. Sist, men ikke minst, tenk også på å holde avslutningssamtaler med den ansatte som slutter – en god måte å samle verdifulle tilbakemeldinger på som vil hjelpe deg å bli en bedre arbeidsgiver. Her kan du lese mer om suksessfaktorene for en vellykket konklusjon.

På tide å jobbe smartere med medarbeiderreisen?

Jobber du med HR eller som leder med personalansvar? Ønsker du å digitalisere og effektivisere håndteringen av ansattes reiser? Flex HRM Employee er HR-systemet som tilbyr deg en komplett og brukervennlig verktøykasse for alle ledd fra ansettelse til oppsigelse. Full kontroll over onboarding og offboarding, medarbeidersamtale, kompetansestyring og viktige HR-nøkkeltall – alt samlet på ett sted. Vil du vite mer om fordelene? Da er du hjertelig velkommen til å kontakte oss!

Relaterte innlegg