Rustet for fremtidens HR? Åtte store HR-trender å ha kontroll på

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Rustet for fremtidens HR? Åtte store HR-trender å ha kontroll på</span>

Hvilke langsiktige effekter vil pandemien ha på vårt arbeidsliv? Og hvilke samfunnstrender og teknologiske innovasjoner må arbeidsgivere, ledere og HR håndtere i fremtiden? Gjør deg klar for morgendagens utfordringer – her er åtte viktige HR-trender å holde øye med.

Vi lever i en tid med konstant forandring. Rekordstor digitalisering og stadig nye teknologiske innovasjoner, men også endrede normer og trender i samfunnet, tegner arbeidslivets regler om - og skaper nye utfordringer for ledelse og HR -ansatte. Corona-pandemien har også akselerert og styrket en allerede pågående utvikling og på mange måter endret (arbeidslivet) slik vi kjenner det. Hva bør du som jobber med personalspørsmål vite for å være rustet for utfordringene som venter rundt hjørnet?

Åtte viktige HR-trender for 2022

  1. Den hybride arbeidsplassen tar form Etter en lang periode med restriksjoner og oppfordringer til å jobbe hjemmefra, har vi nå fått grønt lys for å komme tilbake til kontorene. Spørsmålet er bare: vil vi tilbake til det som var før? Nei, er det korte svaret. I følge en studie fra Internet Foundation ønsker så mange som ni av ti som jobbet hjemmefra under pandemien å fortsette med det (i alle fall delvis) i fremtiden. Det er lett å se fordelene: økt innflytelse over egen arbeidssituasjon, mindre reisetid og et forenklet hverdagspuslespill. Og også nye muligheter for arbeidsgiveren for å rekruttere ansatte uten å være begrenset til en bestemt geografisk beliggenhet. Avstands- og hybridmodellen kommer imidlertid også med sine spesielle utfordringer. For eksempel, hvordan bygger du en lagånd når bare halve gruppen blir sett i kafferommet? Hvordan sikrer man en god onboarding-prosess når den foregår helt eller delvis via skjermen? Hvordan får du en friksjonsløs kommunikasjon i hverdagen når du ikke kan diskutere ting i korridoren? Og hvordan sørger lederen for å se og gi bekreftelse til alle ansatte på samme vilkår? Med andre ord er velfungerende strategier for å lede, motivere og ta vare på ansatte i det nye normalen A og O for ledere og arbeidsgivere i fremtiden.

  2. HR Analytics – fra data til innsikt Vi ser en tydelig utvikling der HR går fra en administrativ til en strategisk funksjon, og en viktig brikke i denne utviklingen er arbeidet med medarbeiderdata og nøkkeltall som hjelper bedriften å ta beslutninger basert på fakta fremfor magefølelse ¬– det som vanligvis kalles people analytics/HR analytics eller datadrevet HR. Konseptet har vært på listene over dominerende HR -trender i noen år nå og fortsetter å være et av de raskest voksende feltene i moderne HR. For eksempel i form av intuitive og kraftige HR -dashbord som hjelper selskapet å arbeide proaktivt med syke permisjon, personalomsetning, oppsigelsesgrunner og andre kritiske nøkkeltall.

  3. Kontoret som konkurransefaktor Færre skrivebordsplasser, hyggeligere rom for sosialt samvær og flere små møterom med god teknologi og tilkobling. Etter hvert som de nye hybridmodellene dukker opp, er felleskontorene rett og slett spådd å bli viktigere som sosial møteplass og forum for kreativitet. Å kunne tilby attraktive og stimulerende kontormiljøer antas også å være en viktig konkurransefaktor for bedrifter som ønsker å tiltrekke seg de beste talentene.

  4. Viktigheten av et godt arbeidsgivermerke (ikke bare på overflaten) Hvordan oppfattes selskapet som arbeidsgiver? Hvilke verdier ligger bak? Employer branding er nå et veletablert konsept og neppe å betrakte som en av våre nye HR-trender. Alt tyder imidlertid på at viktigheten bare vil øke i fremtiden - ikke minst i tråd med skiftende krav og forventninger til den yngre generasjonen. Millennials og Generation Z krever stadig mer verdier fra arbeidsgivere som er i tråd med deres egne. Hvordan jobber bedriften for eksempel med spørsmål som samfunnsansvar, klima og bærekraft? Og er det investeringer i mangfold og likestilling som faktisk overholdes i praksis og ikke stopper ved fine ord i politikk?

  5. Oppdragsøkonomien utfordrer tradisjonelle måter å jobbe på Når det gjelder matleverandører eller noen som kommer og kjører hageavfallet ditt til søppelplassen - kanskje er det assosiasjonene som først dukker opp når du hører ordet oppdrag eller oppdragsjobb? Faktum er imidlertid at konseptet konseptet omfatter langt mer enn det, ettersom det har blitt et samlebegrep for alle forskjellige typer midlertidige oppdrag i motsetning til de tradisjonelle ansettelsesformene - alt fra raske servicejobber formidlet via forskjellige apper til frilansere , konsulenter og prosjektmedarbeidere i alle slags bransjer. Trenden øker jevnt og trutt, og i Sverige utgjør andelen oppdragsarbeidere allerede i dag hele 28 prosent av arbeidsstyrken. Spesielt i den yngre generasjonen vinner fleksibiliteten og friheten til oppdragsjobber over sikkerheten og stabiliteten i fast ansettelse. Fra selskapenes perspektiv kan oppdrag også bety et viktig konkurransefortrinn, dels når det gjelder å raskt tilpasse seg markedssvingninger, og dels når det gjelder å få akkurat riktig type kompetanse – akkurat når det trengs. Samtidig kommer oppdragsarbeid med en rekke utfordringer for arbeidsgivere: Hvordan lager du et inkluderende miljø der både oppdragsansatte og faste ansatte føler seg som en del av teamet? Hvordan kan du skjerpe arbeidsgivermerket for å tiltrekke deg midlertidig ansatte? Og når det gjelder dine faste ansatte, bør du vurdere mer fleksible vilkår for å kunne motivere og beholde dem i kjølevannet av oppdragsøkonomiens endrede måte å se jobb på? Og sist, men ikke minst, hvordan sikrer du at verdifulle ferdigheter forblir i organisasjonen hver gang en konsulent eller prosjektmedarbeider forlater deg?

  6. Større fokus på helse og velvære At investeringer i fysisk og psykisk helse blant ansatte er en klok investering er noe arbeidsgivere lenge har innsett. Imidlertid har pandemien satt problemet i et nytt lys, og mange ser en utvikling der flere og flere arbeidsgivere vil se trivsel på ansatte som et forretningsmål i stedet for en bonus på siden. Kanskje må selskapet vurdere og supplere sitt sortiment av velværefordeler for å fortsette å tiltrekke og beholde talent - ikke minst etter hvert som tusenårene og Generasjon Z kommer inn i arbeidslivet? Når fjernarbeid er kommet for å bli, må lederen også utarbeide flere langsiktige strategier for å fange ansatte som føler seg ensomme, deprimerte eller fornærmende overfor behandlingen av kolleger på nettet.

  7. Kompetanseutvikling 2.0 Har bedriften den rette kompetansen på plass for å være rustet for utfordringene som venter rundt hjørnet? Føler ansatte og arbeidssøkere at det er en arbeidsplasskultur som oppmuntrer til læring? En stadig raskere digitalisering hvor yrkesroller endres, oppgaver automatiseres bort og stadig kommer nye til, men også det at vi jobber lenger og lenger inn i tidene, stiller nye krav til bedriftens kompetansestrategier, det vil si kontinuerlig kunnskapsøkning, omskolering og mulighet til å teste nye karriereveier internt. Mange spår også nye former for utdanning og læring med fokus på individuelt tilpassede kurspakker og on-demand nettløsninger der ansatte tar deler av kursinnholdet i det tempoet som passer dem. Klar for å spisse kompetanseledelsen? Her har vi samlet noen konkrete tips.

  8. Automatisering og AI kommer for fullt Det tekniske landskapet utvikler seg raskere enn noen gang – og HR-området er langt fra et unntak. Det handler om å automatisere arbeidsflyter som frigjør tid til mer meningsfylte oppgaver og digitale løsninger som eliminerer papirbunker for ledere og HR. Men også om brukervennlige og tiltalende mobilapper og nettbaserte grensesnitt som lar ansatte gjøre mesteparten av jobben rundt timeregistrering og fravær, utlegg og reiseregninger, samt se og oppdatere informasjonen sin på egenhånd. Alt dette er eksempler på ting som i økende grad går fra å være en bonus til et must for de arbeidsplassene som ønsker å sikre gode medarbeideropplevelser og kvalitative HR-prosesser i hele organisasjonen. Maskinlæring og andre teknikker innen AI begynner også sakte men sikkert å finne veien inn i både det praktiske og strategiske HR-arbeidet og forventes å bli en stadig sterkere HR-trend i årene som kommer. Noen spennende eksempler: - Chatbots som svarer på vanlige spørsmål og veileder nye ansatte rett i onboardingsprosessen. - Verktøy som hjelper rekrutterere med å sile relevant informasjon fra CV-er. - Ulike teknikker for å måle ansattes engasjement og for å gi ros og motivasjon gjennom individualisert tilbakemelding. - Automatisert håndtering av timelister og reiseregninger, hvor systemene «lærer» brukerens atferd, identifiserer tilbakevendende mønstre og varsler leder ved mistanke om avvik.

Å tiltrekke, beholde og ta vare på medarbeidere i en verden som snurrer fortere og raskere er en stor og krevende oppgave for deg som jobber med ledelse og HR. Med de riktige verktøyene på plass øker sjansene dine for å jobbe proaktivt og fremtidssikkert. Dels ved å minimere tiden som må brukes på tungvint administrasjon, og dels ved å heve kvaliteten på data, analyser og viktige strategiske HR-prosesser.

Les mer om hvordan vårt nettbaserte HR-system Flex HRM Employee automatiserer og kvalitetssikrer HR-arbeid eller sjekk ut våre gratis webinarer.

Relaterte innlegg