Selvledelse - hvordan fungerer det?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Selvledelse - hvordan fungerer det?</span>

Selvledelse er ikke et nytt konsept – likevel snakkes det om selvledelse overalt akkurat nå. Så hva betyr det egentlig, og hva er det som gjør denne typen ledelse stadig mer populært?

En overfylt innboks. En kalender som stadig fylles med møter. Utallige oppgaver og problemer å fullføre og løse. Og når de er ferdige, er det alltid en jevn strøm av flere oppgaver som må fullføres. Høres det kjent ut? Når oppgavene hoper seg opp, er det enkelt å skifte gir og begynne å løpe enda raskere for å ta igjen alt som må gjøres. Og tempoøkning kan absolutt være en god midlertidig løsning – i mange yrker er det også nødvendig for at jobben og arbeidsdagen skal fungere. På sikt kan det imidlertid bli både overveldende og ganske tungt å løpe hele tiden. Vi har også en tendens til å miste motivasjonen etter en stund, når vi merker at spurten aldri helt ser ut til å ta slutt.

Vi trenger alle å stoppe opp, reflektere og tenke på hvor vi faktisk skal. Og kollegene, hvor skal de? Løper vi til og med i samme retning akkurat nå? Og, er det kanskje noe vi kan endre i våre rutiner for å gjøre arbeidssituasjonen mer bærekraftig? Det er her selvledelse spiller inn.

Hva er selvledelse?

Selvledelse betyr, som navnet tilsier, at du selv tar et større ansvar for å styre arbeidet ditt og din utvikling. Ved å planlegge og organisere arbeidsdagen og lære å prioritere riktig, kan du dermed bli mer selvstendig. Dette har igjen flere fordeler da det kan øke din personlige utvikling, din motivasjon, ditt engasjement og dine prestasjoner. Ikke nok med det – selv du som leder og bedriften som helhet har mye å tjene på selvledelse: du blir mer effektiv og konkurransedyktig, samtidig som det kan redusere stressnivået på arbeidsplassen – en vinn-vinn for alle parter, helt enkelt. Men! Selvledelse kommer selvsagt ikke bare av seg selv, men det krever refleksjon og en viss innsikt i hva som ligger i for at det skal fungere for alle involverte.

Så, hvordan starter du med selvledelse i et team, på en arbeidsplass eller i en organisasjon? Her er noen ting både leder og medarbeider kan tenke på når det er på tide å utvikle selvledelse på arbeidsplassen.

Hva fungerer, og hva fungerer ikke?

Hvordan kan jeg endre det jeg ikke er fornøyd med? Hva er mine styrker, og får jeg brukt dem etter beste evne slik det er nå? Hva er mine svakheter? Hva vil jeg gjøre mer eller mindre av for å bli mer motivert? Å stoppe opp, reflektere og tenke på hva i arbeidshverdagen vår som fungerer som det skal, men fremfor alt det som ikke fungerer – det er en av nøklene til selvledelse.

Prioriter med ettertanke

Kjenner du målene dine, kortsiktige og langsiktige? Å ha et klart bilde av hvor du skal og når gjør det mye lettere å prioritere riktig. En av hjørnesteinene i effektivt selvledelse er at du som leder tydelig kommuniserer både organisasjonens og dine mål og forventninger: medarbeidere som vet hva målet er og hva som forventes av dem, har lettere for å ta i bruk selvledelse.

Få kontroll på stressnivået

Hvordan er stressnivået på jobben? Er arbeidssituasjonen bærekraftig, ikke bare fra dag til dag, men også over lengre tid? Hvordan ser det ut for kollegene? Ved å kontinuerlig stille deg selv disse spørsmålene og tenke på om det er noe som må endres for å få en mer bærekraftig arbeidssituasjon, blir det lettere å motvirke negativt stress. På denne måten får du bedre oversikt og kan også sette av tid til restitusjon.

Større frihet = økt motivasjon

Har du startet rapporten som skal leveres neste uke? Sendte du den e-posten? Ringte du den kunden? En grunnleggende forutsetning når det gjelder selvledelse er at du som leder tør å stole på at dine ansatte gjør jobben, også når du ikke er med på å lede arbeidet. Som leder kan det være vanskelig i starten å gi fra seg en del av ansvaret til sine medarbeidere, men med større personlig ansvar og frihet til å legge opp arbeidet som de vil, vil også motivasjonen til de ansatte øke.

Som leder er det imidlertid viktig å huske at oppgaven din i et team som jobber med selvledelse ikke betyr mindre arbeid – tvert imot blir det enda viktigere å være tilgjengelig for støtte og tilbakemeldinger, sette klare mål. og kommunisere dine og organisasjonens forventninger.

Selvledelse - tre konkrete tips

En viktig del av selvledelse er å kunne ta egne beslutninger og ta ansvar for resultatene. Det handler om å utvikle en trygghet både i beslutningstaking og dens konsekvenser, og om å kunne ta ansvar selv for feil beslutninger.

  1. Gå tilbake til deg selv
    En god måte å utvikle sitt selvledelse på er å gå tilbake til seg selv – hvordan fungerer jeg i ulike situasjoner? Hvordan føler jeg det, hva tenker jeg, hvordan handler jeg og hvorfor? Det er å utvikle sin selvbevissthet: Hvis du kan forstå deg selv og din egen adferd i ulike situasjoner, vil du rett og slett finne det lettere å lede deg selv. En enkel måte å fange opp disse tingene er gjennom daglige evalueringer (gjerne skriftlig) hvor man oppsummerer og reflekterer over arbeidsdagen: Hvordan gikk det? Hva kunne gått bedre? Hvordan handlet jeg i de ulike situasjonene som oppsto i løpet av arbeidsskiftet? Trenger jeg å endre noe i fremtiden?

  2. Ta ansvar for avgjørelser – og resultatet
    En viktig del av selvledelse er å kunne ta egne beslutninger og ta ansvar for resultatene. Det handler om å utvikle en trygghet både i beslutningstaking og dens konsekvenser, og om å kunne ta ansvar selv for feil beslutninger.

  3. Gi hverandre tilbakemeldinger
    Sist, men absolutt ikke minst: sørg for å både motta og gi kontinuerlig tilbakemelding. Både du og dine medarbeidere har garantert innsikt og kunnskap som dels kan hjelpe hver enkelt i det daglige arbeidet, og dels kan hjelpe dere som team til å utvikle og ta deres samarbeid til neste nivå.

Bonustips: Ta kontroll over tidstyvene

Ønsker du og dine kollegaer å få bedre grep om hva du bruker tiden din på? I timeregistreringssystemet Flex HRM Time kan både leder og medarbeider få verdifull innsikt i hvor timene går, noe som gjør det til et utmerket verktøy for selvledelse. Som leder får du en uvurderlig oversikt og kan støtte ansatte til å planlegge tiden og prioritere blant sine oppgaver. Som ansatt ser du raskt hvem dine tidstyver er og kan enkelt justere og omfordele timene du bruker på ulike prosjekter.

Vi har også investert i å gjøre det så enkelt som mulig å rapportere tid og prosjekter i sanntid med et klikk på mobilen eller på nettet. Vil du vite mer om timeregistrering i Flex HRM Time?

Relaterte innlegg