Stressa før ferien? Syv tips for å roe nervene

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Stressa før ferien? Syv tips for å roe nervene</span>

Rapporter, frister, planleggingsmøter og prosjekter skal bli ferdigstilt. Sluttspurten før ferien kan få stressnivået til å skyte i været. Dessuten er det mange som har utfordringer med å koble av og ikke tenke på jobben når ferien endelig kommer. Ønsker du å å senke skuldrene før du tar ferie - og beholde roen hele ferien? Her er syv tips på veien.


 1. Skriv en to-do liste 

  Føler du deg overveldet av alt jobben som må klargjøres før sommeren? Skriv ned alle oppgaver, store og små og gjør en prioritetsordning. Da kan du enklere sortere hva som faktisk er avgjørende å få gjort og hva som kan vente. Se til at du skriver dette ned i kalenderen. Vær også selektiv på hvilke møter du deltar på i løpet av de siste dagene.

 2. Finn en alternativ løsning 

  Bare fordi du tar ferie stopper ikke verden opp. Mest sannsynlig har du oppgaver som fremdeles må løses selv om du ikke er tilstede. Vær tydelig på hvilke oppgaver som må utføres og pass på at det er tydelig hvem som tar ansvar for hva - slik at ingenting viktig faller mellom stolene. Det finnes mange digitale verktøy som kan brukes for å løse fordelingen og delegeringen av arbeidsoppgaver på en smidig måte.

  I Flex HRM har du for eksempel tilgang til en smart oppgavehåndtering direkte i personalsystemet. Her kan leder og medarbeidere lage og tildele arbeidsoppgaver på en smidig måte. I Flex HRM har du for eksempel tilgang til en smart oppgavehåndtering direkte i personalsystemet. Her kan ledere og medarbeidere opprette og tildele oppgaver, overvåke frister og la systemet sende ut påminnelser ved valgfrie intervall. Sommerpraktikanter eller nyansatte? Hvem tar ansvar for omvisning og utdeling av nøkler og pc når sjefen ikke er til stede? Hvem fikser passord på pc-en og kontorsmateriell? Oppgavehåndteringen i Flex HRM er et perfekt verktøy i ferietider - og i alle andre sammenhenger der man har behov for å delegere og ha overblikk over alle løpende opplysninger i en jobbhverdag.

 3. Sett e-post til autosvar
  Prøv å unngå fellene ved å bestandig være tilgjengelig på telefon og e-post. Ferien er jo til for at du skal lade batteriene. Informer både kolleger og eksterne kontakter om at du har ferie gjennom å legge til et automatisk svar på e-posten. Skriv når du er tilbake og legg også gjerne til informasjon om hvem du eventuelt henviser til dersom det er noe som må løses umiddelbart. 

 4. Tydeliggjør forventningene

  I en perfekt verden hadde rådet vært: La e-posten og mobiltelefonen ta ferie når du gjør det. Virkeligheten ser ofte litt annerledes ut. Kanskje har du en jobb der det ikke lar seg gjøre å være utilgjengelig i de ukene du er borte. Tenk da på å prate sammen med dine kolleger og din sjef på hva som kan forventes av hver og en av dere. Dere kan for eksempel bli enige om at e-posten skal sjekkes en gang hver dag, eller at dere blir kontaktet på sms dersom noe skulle dukke opp. Tydeliggjøring av forventninger reduserer stress og gjør det lettere å "sjekke ut" med god samvittighet.

 5. La hjernen hvile
  Du har satt en strategi for hvordan du skal håndtere ferien. Men hvordan legger du best opp fritiden slik at du virkelig får muligheten til å hvile? Stressforskere viser til at det er bra for oss å planlegge ting som gir variasjon og bryter med våre hverdagsrutiner - hjernen kobler av når vi gjør ting vi ikke pleier å gjøre.

  Med andre ord: har du en stillesittende kontorjobb, pass på at du er i aktivitet. Har du en jobb der du bestandig er i bevegelse, velg hengekøyen. Mange anbefaler også en "digital detox" - et lengre opphold borte fra Facebook, Instagram og nyheter. Det er kanskje på tide å teste det i sommer?

 6. Rolig overgang
  Det kan føles fjernt ut, men visualiser din første dag på jobb etter ferien. Mest sannsynlig kjenner du deg igjen i minst ett av disse punktene: Forskjøvet døgnrytme, konsentrasjonsvansker og glemte passord. Hvis du har mulighet kan det derfor være lurt å ha en myk start og for eksempel begynne på en onsdag. Prøv også å holde kalenderen fri for møter så langt det lar seg gjøre de første dagene. Kanskje du kan la autosvaret på e-posten gå noen ekstra dager selv om du er tilbake på jobb. På den måten får du mulighet til å komme inn i rutinene igjen i fred og ro.

 7. Motiver deg selv
  Som sagt, vi er sjeldent på topp den første dagen etter ferie, så vær litt snill mot deg selv. Mange tipser om å skrive en velkommen tilbake-lapp til seg selv, der du lister noen punkter som føles bra å begynne med den første dagen - kanskje sammen med noen motiverende ord for høsten og en påminnelse om alt som man kan se frem mot, selv etter ferien.

God ferie! 😊     

Relaterte innlegg