En stor porsjon samarbeid og gledefylte tilrop da Flex HRM ble satt i drift hos Nord-Lock

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >En stor porsjon samarbeid og gledefylte tilrop da Flex HRM ble satt i drift hos Nord-Lock</span>

Nord-Lock savnet effektivitet og fleksibiliteten det innebar å ha lønnsadministrasjonen internt, så de gikk mot trenden og tok den tilbake. Resultatet: en rekordrask implementering som gikk helt etter planen.

Å lage mekaniske løsninger som gjør forholdene rundt oss trygge og holdbare. Det har vært Nord-Locks hovedformål siden selskapet ble grunnlagt i 1982. I dag brukes skruesikringsløsningene i vidt forskjellige bransjer over hele verden. Hovedkontoret er i Malmö, men de har også ansatte i Mattmar og Jämtland.

Et bra implementasjonsteam sammen med vår vilje til endring bidro til en vellykket implementering.

Anette Green, HR-sjef på Nord-Lock, legger til: - Motivet vårt var at vi ønsket et tilgjengelig, smart HRM-system som også kan gi det lille ekstra til HR og ledere uten at implementeringen skulle ta lang tid eller være for kostbart. Det fikk vi hos Flex.

Enkelt å komme i gang

Deretter fulgte et tett samarbeid mellom Flex og Nord-Lock for å implementere systemet. Ved fem anledninger møttes de til felles arbeid og i mellomtiden jobbet Flex og Nord-Lock hver for seg for å få all informasjonen inn i Flex. Alt i alt gikk det fem måneder fra prosjektstart til skarp drift.

- Det gikk mye raskere enn det normalt gjør. Med et virkelig godt implementeringsteam sammen med vårt ønske om å endre oss bidro dette til en vellykket implementering. Arbeidet har vært jevnt med mye samarbeid og hyggelige samtaler! Etter idriftsettelse ble det oppdaget at noen innstillinger i Time og Travel ikke fungerte som forutsatt. Yvonne sier at det raskt ble utbedret med litt hjelp fra Flex-konsulenter.

-Fordelen med et fleksibelt system er at det kan tilpasses på (nesten) alle tenkelige måter. Yvonne er veldig fornøyd med kontakten med Flex. - Gjennom reisen har vi fått god service og hjelp.

Det gikk mye raskere enn det normalt gjør. Med et virkelig godt implementeringsteam sammen med vårt ønske om å endre oss bidro dette til en vellykket implementering

Benytter seg av timeregistrering og reise

Nord-Lock benytter seg av time- og reiseregistrering fra Flex. De ansatte på Nord-Lock bruker Flex for å registrere reisene sine og avvik i timelisten. Det er flere momenter som har blitt forenklet i forbindelse med innføring av Flex HRM. -Fleksibilitet og effektivitet er det som betyr mest for oss. Det er også gull verdt at det er et moderne system med moderne funksjoner som for eksempel at man kan ta bilde av kvitteringer og måle kjøreavstander. Mange gode funksjoner!

Relaterte innlegg