Flex informerer

Dashbord - Kritiske nøkkeltall lett tilgjengelig

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Dashbord - Kritiske nøkkeltall lett tilgjengelig</span>

Føler du at du drukner i et hav av data? Vanskelig å få oversikt over statistikk og nøkkeltall som er viktige for bedriften din? Det er nettopp disse problemene et digitalt dashbord er designet for å løse. Men hvordan fungerer et dashbord mer konkret? Og hva er alle fordelene? Vi guider deg!

I en digital verden genereres det enorme datamengder daglig som selskapet må samle og følge opp. Tilgang til informasjon skaper nesten uendelige muligheter - men også store utfordringer. Hvilken fordel har selskapet av all denne informasjon hvis det ikke klarer å bruke det på en måte som gjør det lett forståelig, relevant og håndterbart for de rette målgruppene? Løsningen på problemet er vårt nye digitale dashbord.

Andreas Tapper er produktsjef hos Flex Applications og har ledet utviklingen av dashbordet som nå lanseres som en del av det nettbaserte HRM-systemet Flex HRM. Andreas forklarer fordelene med dette digitale dashbordet: - Bedriftene samler inn mye data i systemene våre, og frem til nå ikke vært noen noen lettvinte og oversiktlige måter å få frem nøkkeltall for dataene. Dette gjelder spesielt for bedriftsledelsen, som historisk sett kan ha måttet be noen andre om å produsere denne typen nøkkeltall for dem. Et dashbord kan beskrives som en samling av viktige nøkkeltall presentert på en lettforståelig og visuell måte for menneskene som trenger tilgang til dem. Med stolpediagrammer, grafer, kakediagrammer og målinger med grønt/gult/rødt lys gir instrumentpanelet et tydelig bilde av virksomheten - ikke bare i nåtid, men også fremover og bakover i tid, basert på de målene som er satt. Hvordan er fraværet av sykdom og dets utvikling over tid? Hvor høy er personalomsetningen? Med dashbordet har HR-ledere og bedriftsledelse alltid tilgang til oppdatert informasjon om viktige beregninger de har valgt å fokusere på.

Rett informasjon til rett person

Et dashbord består av flere paneler som visualiserer forskjellige typer data ved hjelp av forskjellige grafiske elementer - omtrent som instrumentbordet til en bil. Det er fleksibelt og kan tilpasses både på grensesnitt og type data som vises. - Dashbordet i Flex HRM er veldig fleksibelt. Du kan bygge så mange dashboards du vil, og de kan igjen inneholde mange forskjellige paneler som viser data på en rekke måter. Eksempler på data som kan hentes ut er antall ansatte, personalomsetning, ansettelsesformer, sykefravær og fratredelsesårsaker. All denne informasjonen blir automatisk hentet fra ulike deler av systemet. Det kan også lastes ned via fil eller API hvis du for eksempel ønsker å få historiske data fra et eksternt system, forklarer Andreas. Takket være muligheten til å sette opp flere forskjellige dashboards i systemet og koble tilgang til forskjellige målgrupper, sikrer du at riktig informasjon når riktig person. Gjennom denne såkalte rollebaserte tilgangen sikrer du at bare autoriserte personer har tilgang til sensitive data. - Det er smart å bruke litt tid på å få en god og gjennomtenkt, grunnleggende struktur. Dette er imidlertid noe man setter opp en gang. Når det er gjort, trenger du ikke gjøre noe lenger, bare la instrumentpanelene levere. Informasjonen oppdateres automatisk i sanntid, sier Andreas.

Hvordan går det med bedriften? Dashbordet har svaret

Selv om behovene selvfølgelig kan variere mellom forskjellige virksomheter når det gjelder hvilke data som er ekstra interessante å måle og følge opp, har alle arbeidsgivere mye å tjene på å holde oversikt over relevante nøkkeltall. Vi kan ta selskapets sykefravær som eksempel. Det er en nøkkeltall som gir en god indikasjon på hvordan det går for selskapet. Hvis de ansatte føler seg bra, vil ofte atmosfæren på arbeidsplassen være bra. Et systematisk arbeid for god helse og et fungerende arbeidsmiljø vil være mye enklere hvis det er konkrete tall som viser dagens situasjon, utvikling over tid, mønstre og forhold.

Dashbordet er fleksibelt oppbygd og kan skreddersys ut fra grensesnitt og type data som vises.

Hvor høyt er sykefraværet akkurat nå? Hvordan skiller det seg mellom seksjoner A og B? Hvordan har det utviklet seg i løpet av året? Dashbordet hjelper deg å raskt få denne overblikk over disse nøkkeltallene, bli varslet om røde flagg og sørg for at de riktige tiltak blir gjort.

Ingen flere tidkrevende rapporter

Hvordan sikrer bedriften din at statistikk og nøkkeltall blir samlet og tilgjengeliggjort for bedriften? Dette er ofte både tidkrevende og komplisert. Data fra flere forskjellige kilder må settes sammen og et antall rapporter skal samles. Disse på sin side må mailes eller plasseres på en plattform der interessenter kan få tilgang til den. Kort fortalt er det ofte en håndtering som krever mange trinn, mye manuelt arbeid og mange mellomledd. Et dashbord automatiserer hele prosessen. Resultatet: enklere, mer effektiv og raskere håndtering, men også mer nøyaktige og pålitelige data.

10 fordeler med et dashbord for ledelse og HR

  1. Som vi har vist ovenfor, kan en dashbordløsning forenkle hverdagen for både ledelse og HR på mange forskjellige måter. Nedenfor oppsummerer vi alle fordelene:Sikrer at riktig informasjon når de rette menneskene gjennom rollebasert tilgang.

  2. Samler viktige data på en grafisk tiltalende og lett forståelig måte - med mulighet for å skreddersy visninger til brukerens ønsker.

  3. Hjelper ledelsen med å ta faktabaserte - og dermed mer kvalifiserte - tiltak vedrørende ansatte og drift.

  4. Sparer tid og energi - Mindre tid brukt på å opprette filer og rapporter.

  5. Færre manuelle trinn = mer pålitelige data.

  6. Hjelper deg med å jobbe fokusert ved å tydeliggjøre bedriftens/avdelingens mål.

  7. Gir selskapet verktøy for å jobbe proaktivt med helse, arbeidsmiljø og trivsel.

  8. "Trafikklysfunksjon" som raskt gir en statusindikasjon og gjør deg oppmerksom på uønskede endringer.

  9. Kombinerer data fra flere forskjellige kilder til en omfattende oversikt.

  10. Gjør det enklere å identifisere mønstre og årsakssammenhenger, f.eks. når det gjelder sykefravær, personalomsetning og årsaker til avgang.

Flex HRM-dashbordet er en del av Flex HRM - vår komplette nettbaserte løsning for personaladministrasjon. Les mer om dashbordet og andre måter å støtte HR og ledere her. Dashbordet er en ny funksjon i Flex HRM 202 som slippes høsten 2020. Spørsmål eller tanker? Ta kontakt med oss på Tlf: 21 39 26 30 E-post info@flexapplications.no

Relaterte innlegg