Flex informerer, Flex programvare

Et HRM-system for hele Norden

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Et HRM-system for hele Norden</span>

Å velge riktig HRM-system kan være en utfordring for bedrifter. Når konsern med ulike bedrifter i forskjellige land skal velge HRM-system virker utfordringen enda større. Heldigvis finnes det en løsning som gjør at det er mulig å benytte seg av samme system for timeregistrering, reiseregninger og HR-støtte for hele konsernet, på tvers av bedrifter, og på tvers av land. Løsninger heter Flex HRM.

Ulike regelverk i ulike land

Selv om det er kort avstand mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland, er det store forskjeller på lover og regler. Bedrifter må derfor forholde seg til ulike overtidsregler, kostgodtgjørelse og lønnssystemer basert på hvilket land bedriftene befinner seg i. Flex HRM har støtte for lover og regler i samtlige av disse landene. Ved å samle alle bedriftene i konsernet i samme system og database får man også oversikt og kontroll på de ansatte.

Konsernrapporter

Når bedrifter befinner seg på ulike steder geografisk, finnes det likevel tilfeller der bedriftene jobber på samme prosjekter, med samme kunder og samme kostnadssted. Med konsernhåndteringen i Flex HRM kan du hente ut rapporter fra hele konsernet, slik at du får oversikt over alle ansatte i konsernet basert på prosjekter, kostnadssted, eller de konteringene du måtte ønske. Det er også mulig å opprette grafer og diagram som viser statistikk for alle ansatte i konsernet. Hvordan ser sykefraværet ut, hvor mye fakturerer de ansatte, hva er gjennomsnittsalderen? Alt denne informasjonen og mer kan man få opp ved et tastetrykk.

Alt samlet i ett system

Benytter bedriften du jobber i, seg av flere ulike systemer? Det kan oppleves som tungvint og kronglete å bytte mellom ulike systemer mens man jobber. Ofte opplever mange at integrasjonen mellom ulike systemer heller ikke fungerer optimalt. Flex HRM dekker samtlige prosesser i arbeidsflyten slik at du slipper integrasjoner og ulike systemer. Du kan derfor benytte deg av samme system til blant annet timeregistrering, vaktplanlegging, reiseregninger og HR-støtte.

Kvalifisert support

Ansatte kan velge mellom norsk, dansk, svensk, finsk og engelsk språk i systemet. De kvalifiserte supportavdelingene bistår kundene på samtlige av disse språkene og har kompetanse innenfor lover og regelverk i hele Norden.

Fordeler

  1. Samme HRM-system kan brukes i hele konsernet, for alle bedrifter, i alle land i Norden.

  2. Alle bedriftene kan plasseres i samme database.

  3. Statistikk og rapporter kan hentes ut for hele konsernet.

  4. Støtte for respektive lands regelverk og avtaler.

  5. Ansatte kan velge mellom norsk, svensk, dansk og finsk språk.

  6. Kvalifisert support for Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Flex Applications har over 7000 kunder, der mange av kundene benytter seg av vår konsernløsning.  Systemet har støtte for ulike typer bransjer og virksomheter.

Relaterte innlegg