Pressemelding

Nasjonalmuseet velger Flex HRM

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nasjonalmuseet velger Flex HRM</span>

Kort om Nasjonalmuseet

I 2003 ble det gjort en sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet og Museet for samtidskunst, til det som i dag heter Nasjonalmuseet. I 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet i nye lokaler, i Oslo. Med et areal på 54 000 m2 og omtrent 5000 verk til utstilling blir det Nordens største. Museet skal vise en rekke utstillinger med presentasjon av norsk og utenlandsk kunst, arkitektur og design.

Valgte Flex HRM

I tøff konkurranse mellom ulike tilbydere endte til slutt valget på Flex Applications som leverandør av turnus- og timeregistreringssystem. Ole Henrik Brinchmann og kolleger fra Nasjonalmuseet gjorde følgende vurdering av tilbud og presentasjon fra Flex Applications: "Etter gjennomgang og vurdering av løsningsbeskrivelse og demo av løsningen, ble Flex Applications vurdert til å tilby den løsningen som totalt sett best oppfylte museets behov. Også på de øvrige kvalitative tildelingskriteriene scoret Flex Applications høyt blant de mottatte tilbudene med et godt opplegg for implementering og drift/support. På priskriteriet ble det lagt til grunn en evalueringssum med etableringskostnader og lisenskostnader over en 5 års periode. Her presenterte Flex Applications en konkurransedyktig pris. Totalt sett kom dermed Flex Applications ut med det beste tilbudet og er på den bakgrunn kåret som vinner". Det ble også gjort en egen evaluering av ulike HR-systemer og også her kom Flex Applications seirende ut mot sine konkurrenter. "Etter gjennomgang og vurdering av løsningsbeskrivelse og demo av løsningen, vurdering av implementeringsplan og løsning for drift og support kom Flex Applications best ut på kvalitetskriteriene. Totalt sett kom Flex Applications ut med det beste tilbudet er på den bakgrunn kåret som vinner." Vi takker for tilliten fra Nasjonalmuseet og ser frem til et hyggelig samarbeid.

Relaterte innlegg