Alle nyheter, Flex informerer

Statens reiseregulativ - nye satser f.o.m. 22.6.2018

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Statens reiseregulativ - nye satser f.o.m. 22.6.2018</span>

Innland

Kilometergodtgjørelse Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres til  3,90 kr pr. km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte km, kjøring i inn- og utland, og for alle typer biler. Det er også endringer i passasjertillegget. Tidligere var passasjertillegget 1,00 kr pr. kilometer pr. passasjer. Nå er tillegget 1,00 kr pr. km  uavhengig av antallet passasjerer. Tillegget for tjenestekjøring i Tromsø er opphevet. I stedet gis et tillegg på 0,10 kr pr. km. dersom den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Dette må dokumenteres. 

Satser for kostgodtgjørelse Reiser over 12 timer med overnatting: 754 kr. På reiser med varighet 6 timer eller mer inn i neste døgn, fikk de ansatte tidligere kostsats for et ekstra døgn. Dette er nå endret til: 6 - 12 timer inn i neste døgn:  297 kr. 12 timer eller mer inn i neste døgn: 552 kr.

Måltidstrekk Måltidstrekk på 150,80 kr (20% av 754 kr) for frokost, 226,30 kr (30% av 754 kr) for lunsj, 377,00 kr (50% av 754 kr) for middag skal alltid trekkes fra kostsatsen for reiser og dette vil også gjelde selv om den ansatte har krav på en av de andre satsene for dagsreiser, eks. ved reiser mellom 6-12 timer. Utgangspunktet for måltidstrekkene skal nå nemlig beregnes ut fra døgnsatsen uavhengig av reisens varighet.

Mobilt arbeidssted Arbeidstakere med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting.

Makssats overnatting på hotell Øvre grense på 1800 kr for dekning av overnatting på hotell eller lignende fjernes. Nattillegg Nattillegget er uendret. Satsen for 2018 vil fortsatt være 430 kr.  

Utland

Kilometergodtgjørelse

Ved bruk av egen bil i utlandet gjelder identiske satser som ved kjøring innland, dvs. 3,90 kr pr. km uavhengig av antall kjørte km eller biltype.

Kostsats for hvert enkelt land Oppdaterte satser for kostgodtgjørelse gjeldende fra 22. juni 2018.

Satser for kostgodtgjørelse Reiser f.o.m 6 timer inntil 12 timer - satsen reduseres og er nå 50% av satsen i det aktuelle landet/byen.

Reiser som varer ut over et helt døgn (6-timersregelen) 6 - 12 timer inn i neste døgn: 50% av kostsats for det aktuelle landet/byen. 12 timer eller mer inn i neste døgn: full kostsats for det aktuelle landet/byen.

Måltidstrekk Måltidstrekk gjennomføres med samme trekk som ved reiser i Norge, dvs. 20% trekk for frokost, 30% trekk for lunsj, og 50% trekk for middag. Utgangspunktet for måltidstrekkene skal beregnes ut fra døgnsatsen uavhengig av reisens varighet. Selve trekk beløpet på måltidene vil selvsagt være avhengig av hvilket land du befinner deg i, men det vil alltid ha utgangspunkt i døgnsatsen for aktuelt land. Dette vil også gjelde selv om den ansatte kun har krav på 50% av kostsatsen.

Kompensasjonstillegg Kompensasjonstillegget økes til 515 kr pr. døgn.

Relaterte innlegg