Flex informerer

Visste du at vår løsning kan brukes i hele Norden?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visste du at vår løsning kan brukes i hele Norden?</span>

Mange konsern har sine bedrifter spredt rundt i Norden. For å løse personaladministrasjonen blir man ofte tvunget til å bruke ulike systemer fra ulike leverandører i de ulike landene. Med Flex HRM slipper du dette.

Vi har i mange år jobbet med å tilpasse Flex HRM for de ulike regelverkene som finnes i våre Nordiske naboland. Vi har i dag støtte for håndtering av norske, svenske, danske, finske og norske regelverk. Med unntak av at det finnes støtte for de ulike landenes regelverk når det gjelder blant annet diett, tjenestereiser og overtid kan man i Flex HRM håndtere hele konsern på en mye smidigere måte. Det finnes mange fordeler med en nordisk konsernløsning. Her er noen av dem:

 1. Flere bedrifter i samme database 

  Du kan ha flere bedrifter, selv over landegrenser, i samme database. Gjennom å samle alt i samme database har du mulighet til å jobbe med, innhente og dele informasjon og samtidig få oversikt over hele konsernet. Du kan sømløst forflytte deg mellom de ulike delene i selskapet med ett tastetrykk.

 2. En leverandør – en support

  Et ønske flere konsern har er å benytte seg av så få ulike programmer for personaladministrasjon som mulig. Å bare ha en leverandør og en support å forholde seg til er en fordel som veier tungt. Flex er en av få aktører som tilbyr en helhetsløsning for personaladministrasjon som mulig. Å bare ha en leverandør og en support å forholde seg til er en fordel som veier tungt. Flex er en av få aktører som tilbyr en helhetsløsning for personaladministrasjonen - samtidig som den kan brukes over hele konserner i Norden.

 3. Overblikk for HR

  Velg om du vil ta ut rapporter for en personalkategori, en enkel bedrift, eller hele konsernet. Du kan også velge om du vil se hele konsernet i nærværsoversikten på startsiden i Flex HRM. Dette gjelder alle typer av person- og ansattopplysninger, som du kan velge å vise på konsernnivå eller selskap for selskap. Med Flex har du alle muligheter!

 4. Dashbord med nøkkeltall

  Med vårt nye dashbord kan HR og bedriftsledelsen se nøkkeltall for hele konsernet, eller på et mer begrenset nivå om ønskelig. Ettersom dashbordet kan skreddersys for ulike roller og avdelinger, presenterer den oversiktlig og grafisk de nøkkeltall du har interesse av.

 5. Ledelsen kan attestere over landegrenser

  En leder som eksempelvis sitter på hovedkontoret i Oslo og har ansatte i Stockholm og København kan enkelt attestere timelister, reiseregninger og fraværssøknader uavhengig av hvilket land eller bedrift den ansatte tilhører.

 6. Påminnelser

  Med påminnelser og notiser på tvers av bedrifter og landegrenser blir det enkelt for en administrator å ta over ansvaret for godkjenningen av ansattes timelister og reiseregninger. En nyttig funksjon i fellesferien og ved sykdom.

 7. Kostnadseffektivt

  Ettersom hele konsernet kan dele på samme database blir kostnadene lavere. Man deler tom. på kostnader for lisenser  og månedlige kostnader og kan spare utgifter på dette.

 8. Ett grensesnitt gir økt kunnskapsnivå

  Når alle administratorer kan jobbe i samme system uansett land, øker det samlede kunnskapsnivået og systemkompetansen. Dessuten sikres kompetansen gjennom en større kunnskapsspredning innad i konsernet.

 9. Velg språk

  I Flex HRM kan du bytte språk mellom norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk. Du kan også endre datoformat slik at det er tilpasset landets format.

Vi forteller deg gjerne mer om hvordan vår løsning kan effektivisere arbeidet i din bedrift. Send gjerne en e-post, eller ring oss på +47 21 39 26 30.

Relaterte innlegg